FrågaKÖPRÄTTKöplagen31/10/2019

Har köpare rätt att häva köp när han borde ha märkt felen i varan?

Jag sålde en Golf 1994 årsmodell för 9 dagar sedan via Marketplace på Facebook. Jag berättade om de kända fel jag kände till om bilen 24/9 när han var här och tittade på bilen och provkörde den. Visade även senaste besiktningsprotokollet varför den inte gått igenom besiktningen pga miljövärdena var på tok för höga. Den 26/9 återkommer han för att köpa bilen för 2000 kr och kör den sedan i 11 mil hem till sig. Igår kväll 3/10 börja han skicka sms om fel på bilen som inte jag hade en aning om och vill nu häva köpet. Men som jag förstår det hela har han redan börjat på att skruva och meka med bilen varför jag inte vill ta tillbaka den. Har han rätt att häva köpet då undrar jag? Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga rör ett köpeförhållande mellan två privatpersoner, vilket aktualiserar köplagen.

När får köpare åberopa fel i vara?

Fel i vara föreligger om varan inte uppfyller vad parterna kommit överens om i köpeavtalet, eller om den brister i allmänna krav på bland annat varans egenskaper och avsedd användning (17 § köplagen). Vidare föreligger fel i vara om den i annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Eftersom att det rör sig om en gammal bil till ett väldigt billigt pris, är det rimligt att anta att köparen inte haft fog att förutsätta att bilen är felfri. Vidare har bilen sålts via Facebook vilket bör innebära att köparen måste iaktta försiktighet. I och med att jag inte vet vad som avtalats mellan er i detalj skulle det därmed vara troligt att felen i bilen inte är sådana fel som kan åberopas enligt köplagen.

Det kan dessutom sägas att köparen enligt 20 § köplagen inte har rätt att som fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet. Vidare får köparen inte heller åberopa fel som han borde ha märkt i det fall han har undersökt varan före köpet. Det framgår inte av din fråga vad för fel som har förelegat, men eftersom att bilen är väldigt billig och väldigt gammal måste köparens undersökningsplikt anses vara väldigt sträng. Det är alltså rimligt att anse att de fel som föreligger i bilen borde ha märkts av köparen, och han får därför inte åberopa dessa fel.

Sammanfattning

Med hänsyn till att köparen tagit en titt på bilen och provkört, samt att han inte har haft fog att förutsätta en bil fri från fel med tanke på priset och åldern, är det rimligt att anta att han inte har rätt att åberopa felen enligt köplagen. Därmed har han alltså inte rätt att häva köpet.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo