FrågaKÖPRÄTTKöplagen16/05/2022

Har köpare av en dokumenterat felaktig bil rätt att påpeka fel som uppkommer efter att bilen har överlämnats?

Hej! Jag sålde en äldre bil igår till en privatperson (jag är också privat person). Hade två resonemang innan försäljning, antingen åtgärdade jag själv felen på bilen och säljer den till bilens värde (35-40 tkr) eller så sälja bilen billigt med problemen till någon som är bättre på att fixa den än jag. Jag valde det sistnämnda. Vi la ut den på blocket för 29 tkr. Snabbt (ca 5 min) så ringer köparen på annonsen. Han ville hämta den samma dag (igår) och säger sig vara kunnig på bilar, i telefon nämns problemen (felkoder samt andra problem som uppkommit vid besiktning), något som även säljaren fått med på papper. Nämner även att motorlampan lyst på besiktning (finns också papper på) men att den inte lyst sedan dess. Han prutar bilen till 25 tkr pga. problemen med bilen och återigen trycker vi på att försäljning enbart skall ske till någon som kan bilar (vilket han intygar att han gör), även gällande felkoden. Vi går med på 25 tkr om bilen hämtas idag. (vill bli av med den). Han kommer och kollar på bilen, provkör den, klagar på lite oljebyte osv men inget mer än så. Får alla papper till bilen (väljer att inte kolla igenom dessa). Och köper bilen. Han kontaktar oss samma kväll och uppger att motorlampan börjat lysa, och kräver att vi skall stå för verkstads besök han skall göra dagen därpå. Min fråga, vilken rätt har han? Kan han lämna på verkstad för att vi sedan skall betala detta? Borde jag häva köpet, då han redan fått reducerat?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Din fråga som rör bilköp mellan två privatpersoner regleras primärt i Köplagen. Köplagen är dispositiv och kan avtalas bort helt eller delvis, jag kommer förutsätta att så inte har skett i ert fall (3 § Köplagen).

Det personen ifråga vill genom att ni ska betala för verkstadsbesöket blir i praktiken en form av avhjälpande, detta kan en köpare av en vara ha rätt till i vissa fall (34 § Köplagen). Detta förutsätter dock att det kan konstateras att varan som sålts är felaktig (30 § Köplagen). Om det ska anses finnas ett fel med varan/bilen kommer jag gå igenom nedan.

Ska det anses finnas ett fel med varan?

Först och främst så måste en reklamation skett från köparen, detta anser jag har skett med tanke på att köparen har kontaktat er om felet som uppstått (32 § Köplagen). Utöver detta så ansvarar säljaren enbart för fel som funnits med varan vid köpet, även om dessa visar sig först senare. Eftersom att motorlampan lyst tidigare så måste detta felet funnits där när bilen såldes och ansvaret ska ligga på säljaren (21 § Köplagen). Även om felet funnits vid försäljningen så är det centralt att bedöma om det ska anses vara ett fel som faktiskt omfattas av lagen och ger rätt till köparen att kräva någon form av åtgärd. 

Det finns ett antal specifika kriterier enligt lagen som varan ska uppfylla, om dessa inte är uppfyllda ska det anses finnas ett fel med varan (17 § 1-2 stycket Köplagen). Dessa kan vara relevanta i vissa fall men det finns även en bredare bestämmelse som är mer aktuell i ert fall. Enligt 17 § 3 stycket Köplagen ska en vara även anses som felaktig om varan i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Det som därmed blir fokus är vad som är rimligt för köparen att förutsätta med sitt köp av bilen. Med hänsyn till er berättelse och den tydliga dokumentationen som fanns på att bilen både var generellt felaktig, men även att det tidigare funnits fel med motorn som inte åtgärdats utan försvunnits av sig självt, så måste köparen anses varit medveten om att risken fanns att felet skulle återkomma. Denna insikt anser jag ska förstärkas ännu mer med tanke på att priset sattes ner vid er slutliga förhandling.

Vad gäller om varan sålts i så kallat befintligt skick?

Det kan vara bra för er att känna till att det även finns en bestämmelse om så kallat "befintligt skick" i lagen om ni har använt er av en sådan skrivelse (19 § Köplagen). Denna paragraf fungerar dock på samma sätt som ovan, fokus ligger på vad köparen bör anses ha känt till och om säljaren har underlåtit att berätta något om varan. Eftersom att ni har varit väldigt tydliga med vad som varit fel med bilen, så ska det inte heller anses finnas något fel enligt denna paragraf om en skrivelse om befintligt skick använts. 

Vad har köparen för plikt att undersöka varan?

Starkt kopplat till vad som ska anses vara fel i en vara är köparens undersökningsplikt. Utöver att ni hade informerat köparen om felen som fanns och funnits tidigare, så framgår det även att ni har gett över dokumentation om dessa fel. Köparen har en undersökningsplikt för varor som denne köper och får inte åberopa sådant som denne måste ansetts känt till vid köpet (20 § Köplagen). Med tanke på er tydlighet så måste köparen anses ha varit väl medveten om den potentiella risk som han tog med köpet och därmed så ska det inte anses vara ett fel med bilen som går att åberopa enligt lagen.

Vad har köparen för rätt i det aktuella fallet?

Eftersom att det inte finns ett fel som går att åberopa så har köparen inte någon möjlighet att kräva något från er. 

Vad har du som säljare för rätt i det aktuella fallet?

Säljaren har som huvudregel enbart möjlighet att kräva någon påföljd, t.ex. hävning, om betalning inte har skett eller om köparen på något annat sätt inte medverkar till köpet (51 § Köplagen). Eftersom att det verkar som att betalning har skett i ert fall och att köparen har fått varan så skulle jag rekommendera att ni inte gör något alls då det ska anses vara ett fullgjort köp och inget fel med varan.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen för vidare rådgivning!

Med vänliga hälsningar,

William TinnbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”