Har kommunen rätt att inhämta inkomstuppgifter från Skatteverket?

2017-11-21 i Sekretess
FRÅGA
Hej!Har kommunen rätt att inhämta allmänna uppgifter om enskilda hur de vill? I detta fall gäller det att man hämtat inkomstuppgifter från Skatteverket för att fastställa förskoleavgift. Datainspektionen hänvisar bara till kommunen, som svarar att det är en allmän handling. Det är en principiell fråga då jag fick ett engångsbelopp som jag visserligen missat att meddela kommunen men de har fördelat det på 12 månader och därav får jag högre avgift. Jag får så klart betala men är intresserad av vad som gäller rent juridiskt.
SVAR

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du vill att jag ska utveckla svaret går det bra att publicera en kommentar eller mejla marcus.backstrom@hotmail.com. Lagrumshänvisningarna nedan avser offentlighets- och sekretesslagen (OSL) om jag inte anger något annat.

Enligt 6 kap. 5 § är en myndighet skyldig att lämna ut en uppgift som den förfogar över till andra myndigheter, om uppgiften "inte är sekretessbelagd" eller "hindrar arbetets behöriga gång". Annorlunda uttryckt är myndigheter som utgångspunkt skyldiga att hjälpa varandra och dela med sig av information (vilket även kommer till tydligt uttryck i 6 § förvaltningslagen).

Den centrala frågan här är om din inkomstuppgift för det aktuella året omfattas av sekretess eller inte. Saknas sekretess så har inget hinder förelegat för kommunen att, oavsett hur skett rent tekniskt, begära ut informationen från Skatteverket.

Av 27 kap. 1 § framgår, som huvudregel, att sekretess gäller inom verksamhet som avser bestämmande av skatt eller fastställande av underlag för skatt. Således är utgångsläget att uppgifter som hanteras inom ramen för Skatteverkets verksamhet är belagda med sekretess.

I 27 kap. 6 § återfinns dock ett antal undantag från sekretessen. Ett av undantagen gäller beslut om "underlag för bestämmande av skatt". Underlaget för skatt är, naturligtvis, en persons årsinkomst. Fastställda inkomstuppgifter omfattas alltså inte av sekretess och får lämnas ut till såväl enskilda personer som andra myndigheter.

Mot den bakgrunden har kommunens agerande i ditt fall varit i överensstämmande med lagen. Hoppas du därmed fått din nyfikenhet stillad!

Med vänlig hälsning

Marcus Bäckström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?