Har kommunal arbetsgivare rätt att anställa vem den vill?

Jag arbetar i kommun med en tidsbegränsad anställning på 10 månader. Finns det något hinder för arbetsgivaren att kunna erbjuda mig en tillsvidareanställning om de har behov trots att jag inte uppnår kraven för företrädesrätt eller konvertering, men om jag har den kompetens de fortsatt behöver? Eller kommer en potentiell sån ledig tjänst behöva gå ut externt med annonsering oavsett om de har mig som naturligt kan erbjudas tjänsten?

Så länge ingen annan framför mig bör tas hänsyn till gällande företräde, konvertering, höjd sysselsättningsgrad, omplacering etc borde det väl inte vara något som säger att en arbetsgivare inte kan ge en tillsvidare till mig utan annonsering..?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En arbetsgivare inom den kommunala sektorn har som regel rätt att anställa vem den vill. Från denna fria anställningsrätt finns det dock flera undantag.

För det första är arbetsgivaren skyldig att iaktta saklighet och opartiskhet vid tillsättande av en tjänst (1 kap. 9 § RF). Arbetsgivaren får med andra ord inte anställa någon baserat på en subjektiv bedömning.

För det andra får inte arbetsgivaren vid rekryteringsförfarandet diskriminera någon av de sökande baserat på någon av de sju diskrimineringsgrunderna (se de olika diskrimineringsgrunderna i 1 kap. 1 § DL. Se även 2 kap. 1 § DL ). Det innebär alltså att en grundläggande förutsättning för att en sökande ska anses diskriminerad är att den ska ha blivit diskriminerad på grund av någon av dessa sju diskrimineringsgrunder.

En tredje begränsning i kommunens anställningsrätt är, som du själv nämner, företrädesrätten. Företrädesrätten innebär kortfattat att arbetsgivaren ska vända sig till vissa tidigare anställda eller redan anställda vid nyanställningar (25 § LAS).

Sammanfattning

Om ingen av de tre nämnda undantagen är för handen så har alltså din arbetsgivare rätt att anställa dig utan någon föregående annonsering av tjänsten.

Hemen YazdanfarRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo