Har jag tre månaders uppsägningstid även om hyresvärden hittar en ny hyresgäst som kan flytta in innan uppsägningstidens utgång?

Det är så att vi har sagt upp våran lägenhet idag (den 14 maj) på kontraktet står det tre månaders uppsägning och han är väldigt tvär mot just oss (inte dom andra som bor här) att det är det som gäller. Min fråga är ifall hyresvärden skulle hitta någon som flyttar in när vi har tänkt att flytta till den nya lägenheten vilket är 1 juni, har vi fortfarande tre månaders uppsägning då även om det bor någon här under dom tre månaderna?

Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att ni hyr en bostad med förstahandskontrakt. Bestämmelser om uppsägningstid för bostadshyresavtal finns i 12 kap. jordabalken.

En uppsägningstid om minst tre månader gäller

Ett hyresavtal upphör att gälla vid uppsägningstidens utgång (12:4 JB). En uppsägningstid på tre månader är den lägsta uppsägningstid ni som hyresgäster har rätt till enligt lag (12:5 JB). Ni kan försöka förhandla om en kortare uppsägningstid men om hyresvärden inte vill gå med på det (vilket verkar vara fallet för er) så har ni alltså en uppsägningstid på tre månader och ni måste betala hyra under hela den perioden. Det gäller även om hyresvärden hittar en ny hyresgäst som kan flytta in i lägenheten innan er uppsägningstid på tre månader har gått ut.


Vänliga hälsningar

Anna Dahlenborg AkmeseRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning