FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 28/10/2018

Har jag som vikarie någon förtur till en ledig tillsvidaretjänst?

Hej,

Jag var anställd på ett bemanningsföretag och inhyrd konsult på ett företag vi kan kalla 123 AB. Jag fick sedan ett vikariat på detta företag. Nu är det en inhyrd konsult som får fast jobb på företaget. Kan hon som konsult gå före mig i "kön" när jag har ett vikariat på 123 AB. Företaget har inte heller gått ut med att tjänsten vart ledig. Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du har någon förtur till en tillsvidareanställning som blir ledig på den arbetsplats där du har din vikarietjänst. Reglerna om anställningsskydd och vilka rättigheter du har som arbetstagare hittar du i Lagen om anställningsskydd (LAS).

Som vikarie har du ingen automatisk förtur till tillsvidaretjänster som blir lediga. LAS innehåller dock en regel som ger vissa personer en förtur till nyanställningar. I LAS 25 § framgår att någon som haft tidsbegränsade anställningar, exempelvis vikariat, i mer än 12 månader hos arbetsgivaren under en treårsperiod har en förtur till nyanställningar. Den tid du arbetade som konsult räknas inte in, eftersom du var anställd av bemanningsföretaget, och inte av företaget du arbetade på. Observera även att den här rätten dock bara inkluderar de som inte fått fortsatt anställning på grund av arbetsbrist. Jag förstår det som att du fortfarande har kvar ditt vikariat, och därmed omfattas du tyvärr inte av den här regeln. LAS 25 § är till för att en arbetsgivare inte ska kunna hävda att det råder arbetsbrist på arbetsplatsen, säga upp alla anställda, och sedan anställda nya personer. I övrigt har arbetsgivare i regel stor frihet att välja vilka de vill ge tillsvidareanställningar.

Din arbetsgivare ska dock göra information om lediga tillsvidareanställningar tillgängligt på arbetsplatsen, så att de som är tidsbegränsat anställda kan ta del av den (LAS 6 f §). Arbetsgivaren måste dock inte tillfråga sina tidsbegränsat anställda om de är intresserade av att söka anställningen, utan det räcker att informationen görs tillgänglig genom exempelvis ett anslag.

Sammanfattningsvis så ger alltså inte lagen dig någon rätt till förtur när det görs nyanställningar bara för att du har ett vikariat. Avslutningsvis vill jag dock nämna att LAS 25 § kan avtalas bort genom kollektivavtal, så om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats som stadgar andra rättigheter så gäller det framför lagen (LAS 2 §).

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Natalie AccordRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000