Har jag som timanställd rätt till sjuklön om jag blir sjuk på inbokade arbetspass?

2021-06-10 i Sjuk
FRÅGA
Hej jag jobbar som timanställd ca 50 %. Jag har bokade pass ända fram till september. Har jag rätt till sjuklön från arbetsgivare om jag blir sjuk på någon av mina pass.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du arbetar som timanställd och undrar om du kan få sjuklön av din arbetsgivare om du skulle bli sjuk.

De regler som är aktuella för din fråga är de som återfinns i lag om anställningsskydd (LAS) som reglerar olika anställningsformer samt lag om sjuklön som reglerar själva sjuklönen. Jag ska gå igenom de regler som är aktuella i ditt fall, för att sedan använda dessa för att besvara din fråga.

Vad innebär timanställning?
Vad gäller timanställning, så är det ingen anställningsform i sig utan en form att få betalt. Som timanställd så får man nämligen betalt per timme som arbetas. De anställningsformer som finns är:
- Tillsvidareanställning, som även kallas för fast anställning (4 § LAS)
- Tidsbegränsad anställning, kan exempelvis vara vikariat, säsongsanställning eller allmän visstidsanställning (5 § LAS)
- Provanställning (6 § LAS)

En timanställning kan därmed innebära att du har en fast anställning, tidsbegränsad såsom ett vikariat eller om du har en provanställning, som du då får betalt för per timme som du arbetar. Jag kan inte helt tyda vilken anställning du har utifrån det du skriver.

Rätt till sjuklön som timanställd?
En arbetstagare har rätt till sjuklön från och med den första dagen av anställningstiden (3 § lag om sjuklön). Det betyder att du har rätt till sjuklön från första dagen då du fick anställning hos din arbetsgivare, oavsett om du har en tillsvidareanställning, tidsbegränsad anställning eller provanställning. Skulle du ha en tidsbegränsad anställning som är kortare än 1 månad, så gäller att du har rätt till sjuklön först efter du har tillträtt anställningen, alltså när du infunnit dig på arbetsplatsen, och att du har arbetat i 14 dagar i följd.

Sjuklön betalas ut för sjukdom som sätter ned arbetsförmågan (4 § lag om sjuklön) och det är arbetsgivaren som betalar sjuklön för de två första veckorna (7 § lag om sjuklön). Efter dessa två veckor är det Försäkringskassan som går in och betalar ut sjukpenning. Vid en timanställning är det så att den sjuklön som utbetalas motsvarar den inkomstförlust som uppstår för arbetstagaren vid sjukdom. Det innebär att det inte anses som inkomstbortfall om arbetstagaren blir sjuk men inte har några inbokade arbetspass just de dagarna. En timanställd har därmed endast rätt till sjuklön för de inbokade arbetspass som arbetstagaren inte kan arbeta på grund av sjukdom.

Sammanfattning
Svaret på din fråga är ja, du har rätt till sjuklön från din arbetsgivare för de inbokade arbetspass som du inte kan arbeta på grund av att du blivit sjuk. Skulle du bli sjuk på en dag då du inte har inbokat arbetspass, har du dock inte rätt till sjuklön.


Jag hoppas att jag har besvarat din fråga! Om du har fler funderingar, är du alltid välkommen att höra av dig till oss, här på Lawline!

Vänligen,

Hilma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sjuk (225)
2021-11-07 Anställdas skyldighet att lämna intyg vid sjukdom
2021-10-31 kan man sägas upp på grund av sjukskrivning?
2021-10-21 Har min arbetsgivare rätt att begära ett sjukintyg från första sjukdagen pga mycket korttidsfrånvaro under pandemin?
2021-10-21 Karensdag vid timanställning

Alla besvarade frågor (97635)