Har jag som timanställd rätt till sjuklön?

2020-11-02 i Sjuk
FRÅGA
Hej, jag är timanställd men har fasta arbetstider. Jag jobbar varje arbetsdag mellan kl 8.00 till 15.30 på en kommunal skola. Timmarna som jag jobbar skriver jag upp på en timblankett som jag fått av kommunen. Jag undrar hur det är med sjukersättning vid en sådan timanställning. Mitt enda anställningsbevis är just min timblankett, resten dvs mina fasta arbetstider osv gjordes via muntlig överenskommelse (inget om sjukersättning togs upp och jag tänkte inte på att fråga det...) Det känns som att eftersom jag har fasta arbetstider men ändå är timanställd så borde jag väl få ut nån slags ersättning om jag är sjuk? Jag blev tillsagd att anteckna timmarna jag var sjuk på samma blankett så att kommunens lönekontor kunde bestämma hur det blev med sjukersättning osv. Jag fick min lön nyligen och den månaden var jag sjuk ca 3 dagar. På lönespecifikationen stod det inget om någon sjuklön eller ersättning. Är detta rätt? Har jag alltså ingen rätt till någon ersättning eller gör dem på lönekontoret/min arbetsgivare fel enligt lagen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar det som att du undrar om du som timanställd har rätt till sjuklön. För att besvara detta kommer jag att använda mig av lagen (1982:80) om anställningsskydd, vilken förkortas LAS samt lagen (1991:1047) om sjuklön, härefter SjLL.

Allmänt om rätt till sjuklön

En arbetstagare har rätt att vid sjukdom få sjuklön (1 § SjLL). Denna rätt gäller från och med första dagen av anställningstiden (3 § SjLL). En förutsättning för att få sjuklön är att arbetet utgör en anställningsform enligt LAS.

Är timanställning en anställningsform?

En timanställning utgör inte en anställningsform enligt LAS utan en löneform. De tre anställningsformerna som finns är tillsvidareanställning (fast anställning), tidsbegränsad anställning (t.ex. vikariat) samt provanställning (se 4, 5 och 6 §§ LAS). En timanställning kombineras med någon av dessa. Det innebär att en timanställning antingen kan gälla tills vidare, under en begränsad tid eller på prov. Huvudregeln är dock att anställningen gäller, så länge inte något annat har avtalats, tills vidare (4 § LAS).

En timanställning är alltså i sig inte en anställningsform men den kommer ändå att omfattas av LAS. Detta eftersom timanställningen antingen kommer att vara en tillsvidareanställning, tidsbegränsad anställning eller provanställning. Det betyder i sin tur att timanställda har rätt till sjuklön enligt SjLL.

Hur beräknas sjuklönen?

Sjuklönen utgör 80 procent av lönen före karensavdrag (6 § 1 st. SjLL). Karensavdraget motsvarar det som tidigare kallades för karensdag. Avdraget uppgår till 20 procent av den sjuklön som löper på summan av den lön arbetstagaren genomsnittligen beräknas få under en vecka (6 § 2 st. SjLL). Till följd av coronaviruset har karensavdraget tillfälligt tagits bort. Du kan läsa mer om detta på försäkringskassans hemsida, se här.

Det som är viktigt att komma ihåg gällande en timanställning är att arbetstagaren enbart får betalt för antalet timmar som denne arbetar. Det gör att arbetsgivaren bara behöver betala sjuklön för de timmar som arbetstagaren skulle ha arbetat.

Sammanfattning

Du har alltså rätt till sjuklön för de timmar som du skulle ha arbetat. Din arbetsgivare och lönekontoret har på så vis gjort fel.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Ellinor Bäckström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sjuk (211)
2021-06-10 Har jag som timanställd rätt till sjuklön om jag blir sjuk på inbokade arbetspass?
2021-04-24 Får arbetsgivaren dra av karensavdrag vid återinsjuknande?
2021-03-17 Kan jag som arbetsgivare kräva läkarintyg?
2021-02-28 Har man rätt till sjuklön som tim-/behovsanställd?

Alla besvarade frågor (93078)