Har jag som timanställd rätt till sjuklön?

2020-10-31 i Sjuk
FRÅGA
HeJ! Jag jobbar i en butik och har gjort i två år. Jag har varit timanställd utan fasta timmar, men har jobbat ca halvtid. Jag får schema vecka ca var tredje vecka. Har jag rätt till sjuklön efter första sjukdagen (karensdagen)? Min chef påstår jag inte har rätt till sjuklön alls för att jag inte har fasta timmar.
SVAR

Hej! Först vill jag bara säga, tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Sen till din fråga; jag tolkar det som att du vill veta ifall du har rätt till sjuklön eftersom du är timanställd utan fasta timmar (då din chef säger att du inte har rätt till det).

Regler för sjuklön regleras i lagen om sjuklön. Vad olika anställningsformer innebär anges i lagen om anställningsskydd (LAS).

Arbetstagare har enligt vad som sägs i lagen om sjuklön rätt att vid sjukdom behålla lön och andra förmåner (sjuklön). Lagen är tvingande, vilket innebär att avtalsvillkor som inskränker eller upphäver de rättigheter som arbetstagaren har enligt denna lag, är ogiltiga. (1 och 2 § lagen om sjuklön)

Tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning?

Enligt lagen finns det två anställningsformer; antingen har man en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning. Tillsvidareanställning innebär att man är anställd utan något bestämt slutdatum och ens anställning avslutas genom uppsägning och uppsägningstid. Tidsbegränsad anställning har ett bestämt slutdatum och slutar gälla efter det datumet (allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete) Om inget annat anges i ens anställningsavtal är man tillsvidareanställd. (4 § och 5 § andra stycket LAS)

Att vara timanställd är således egentligen ingen anställningsform, utan mer ett sätt att få betalt på (att du får betalt för de timmar du faktiskt arbetar). Timanställning kan både vara en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning, men detta ska framgå av ditt anställningsavtal. Men om du har en allmän visstidsanställning (typ av tidsbegränsad anställning), så övergår den till en tillsvidareanställning när du har varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod eller när flera tidsbegränsade anställningar som följer på varandra sammanlagt uppgår till 2 år. (5 a § LAS)

Rätt till sjuklön

För en som är anställd tillsvidare eller har en tidsbegränsad anställning för minst en månad, gäller rätten till sjuklön från och med den första dagen av anställningstiden. Om arbetstagaren har en tidsbegränsad anställning på mindre än en månad, kan hen få sjuklön när personen har tillträtt anställningen och därefter varit anställd 14 dagar i följd (3 § lagen om sjuklön). Enligt praxis (prop. 1990/91:181 s 69) innebär "tillträtt anställningen" att personen har kommit till arbetsplatsen för att arbeta. Att arbetstagaren påbörjat färden till arbetsplatsen men under färden råkat ut för skada eller sjukdom, godtas också.

Sjuklönen betalas ut för de dagar arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom och ska beräknas på den lön och andra anställningsförmåner som arbetstagaren går miste om eftersom hen är sjuk. Det vill säga, som anställd efter schema där du får timlön, beräknas sjuklönen för de timmar du faktiskt skulle ha jobbat. (4 och 6 § lagen om sjuklön) Sjuklöneperioden börjar den första dagen arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom och kommande 13 kalenderdagar som personen är sjuk (7 § lagen om sjuklön).

Sammanfattning

Enligt din fråga så uppfattar jag det som att du antingen har en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning på minst en månad (eftersom du skriver att du jobbat hos din arbetsgivare i två år). Om så är fallet, inträder din rätt till sjuklön första dagen av anställningstiden (3 § lagen om sjuklön). Det ska dock stå i ditt anställningsavtal vilken form av anställning du har.

Dock, eftersom du är timanställd och utan fasta timmar, så har du bara rätt till sjuklön för de timmar du faktiskt skulle ha arbetat (4 och 6 § lagen om sjuklön).

Hoppas du har fått svar på din fråga! Om du vill att jag ska förtydliga något, kan du kommentera nedan. Om du vill ha vidare rådgivning i frågan, kan du kontakta en av våra jurister på www.lawline.se/boka. Du kan även ringa till vår telefonrådgivning på 08-533 300 04 (Öppet måndag-fredag 10.00-16.00)

Vänliga hälsningar,

Cornelia Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sjuk (211)
2021-06-10 Har jag som timanställd rätt till sjuklön om jag blir sjuk på inbokade arbetspass?
2021-04-24 Får arbetsgivaren dra av karensavdrag vid återinsjuknande?
2021-03-17 Kan jag som arbetsgivare kräva läkarintyg?
2021-02-28 Har man rätt till sjuklön som tim-/behovsanställd?

Alla besvarade frågor (93234)