Har jag som timanställd rätt till en tillsvidareanställning efter att ha jobbat i 15 månader? Om jag inte kan bli tillsvidareanställd, vad händer då?

2019-01-26 i Anställningsformer
FRÅGA
Jag har jobbat som timanställd och semestervikarie i en butik sedan juni 2017. Jag har haft anställningsformen allmän visstid där under mer än 15 månader nu, vilket innebär att min anställning skulle övergått i en tillsvidareanställning för ett tag sedan. Men jag vet sen tidigare att de förmodligen inte har plasts för en till fast anställd för min chef har nämnt det tidigare och de tvingades också att säga upp personal för 2 år sedan. Som jag har förstått det är att om de inte kan erbjuda mig en tillsvidareanställning när jag har rätt till det så har de möjlighet att kalla till en arbetsbristförhandling med facket. Jag undrar om det skulle hända och det skulle visa sig att man inte kan få en, vad händer då? Går man tillbaka till att vara timanställd då eller får de inte ha kvar en i den positionen så man blir uppsagd istället? Och om det är så att man fortsätter som timanställd har man då fortsatt förtur till timmar för i nuläget så har de två stycken timanställda och jag har ju längre anställningstid än den andre och har därmed fått mer timmar.Jag är nöjd med min arbetssituation där för jag får ju jättemycket timmar när folk är borta och när det är mycket att göra där men samtidigt så skulle jag vilja få denna rättigheten prövad och se om det leder till en fast anställning men jag vill ju veta att jag inte kommer förlora något om det nu inte skulle göra det, att jag då får jobba kvar i den utsträckning som jag gör idag.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Då din fråga rör inlasning, dvs. när en tidsbegränsad anställning automatiskt övergår i en tillsvidareanställning och en eventuell uppsägning, så kikar vi närmare på anställningsskyddslagen (LAS).

Din anställning blir automatiskt en tillsvidareanställning efter 24 månader

Du nämner inte att det finns något kollektivavtal på arbetsplatsen, varför jag i det första svaret utgår ifrån att inget kollektivavtal finns på arbetsplatsen.

Lagen säger att en allmän visstidsanställning övergår automatiskt i en tillsvidareanställning först efter att du varit anställd i 24 månader (5a § första stycket första punkten LAS).

Om det inte finns något kollektivavtal på din arbetsplats har inte din anställning automatiskt övergått i en tillsvidareanställning och ska inte heller göra det efter 15 månader.

Viktigt att uppmärksamma är också att du har en timanställning, vilket också kallas för en intermittent anställning. Då räknar man bara de timmar som du jobbar och inte hela månader i sig. Det är därför möjligt att du inte alls ska anses ha varit anställd i 15 månader, även om du på pappret har varit timanställd i 15 månader.

Annorlunda uttryckt; om man adderar alla dina timmar kanske du bara sammanlagt har jobbat i exempelvis 10 månader.

Om det finns kollektivavtal kanske det sker efter 15 månader

Det framgår som sagt inte om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats, men om ett sådant finns är det möjligt att avtala om att andra regler ska gälla (2 § tredje stycket LAS).

Då kan det vara så att din allmänna visstidsanställning automatiskt har övergått i en tillsvidareanställning efter 15 månader. Det är dock ingenting jag kan säga utan att få veta om det finns ett kollektivavtal eller inte. Enligt lagen gäller 24 månader.

Kan du inte få en tillsvidareanställning kommer du sannolikt bli uppsagd

Du har rätt i det du säger att arbetsgivaren, i den mån han eller hon inte behöver eller inte klarar av att bära kostnaden för en tillsvidareanställning, måste påkalla en arbetsbristförhandling med facket.

Inlasningsregeln gör att du automatiskt blir tillsvidareanställd efter 24 månader, om det inte finns ett kollektivavtal som säger någonting annat.

Du kan därför inte fortsätta vara allmänt visstidsanställd, eftersom du hela tiden, enligt lagen, hade blivit automatiskt tillsvidareanställd.

Om arbetsgivaren inte kan ha dig som tillsvidareanställd föreligger arbetsbrist, och då är det stor sannolikhet att du blir uppsagd, om ingen annan har anställs efter dig och det inte heller finns några andra arbetsuppgifter för dig du kan bli omplacerad till (7 § LAS).

Mina råd

Om du är osäker på om din anställning automatiskt ska anses ha övergått i en tillsvidareanställning, kontakta facket, om du är med i ett sådant.

I andra hand kan du vända dig direkt till din arbetsgivare, i den mån du känner dig bekväm med det.

Ha en fortsatt trevlig helg!

Med vänliga hälsningar

Mattias Törnström
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Det finns ett kollektivavtal och om jag blir uppsagd pga arbetsbrist, nollställs då min anställningstid som allmän visstid så att man kan börja om från början igen eller? Och om jag blir uppsagd pga arbetsbrist så har jag väl 9 månaders företrädesrätt till återanställning. Ger den rätten mig rätt till att fortsätta som timanställd eller?
2019-01-26 20:37
Hej igen, Först vill jag bara säga att jag bara kan svara med sådan information som finns i lagen. Eftersom det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats kan det finnas andra regler. Jag ber dig därför att dubbelkolla informationen jag kommer att ge dig med det kollektivavtal ni har på arbetsplatsen. Nej, din anställningstid kommer inte att nollställas, åtminstone inte enligt lagen. Så länge du har varit anställd i sammanlagt mer än 2 år under en 5-års period ska din anställning enligt lagen automatiskt övergå i en tillsvidareanställning. Det spelar ingen roll om du blir uppsagd och kommer tillbaka, så länge du varit anställd i mer än 2 år under en 5-års period, enligt lagen. Sedan kan man fråga sig om det verkligen finns någon arbetsbrist om din arbetsgivare har möjlighet att anställa dig direkt igen eller om det rör sig om något slags kringgående av lagstiftningen. Sedan en lagändring 2016 kan 5-års perioden utsträckas till en längre period, om du exempelvis får ett vikariat inom 6 månader. Notera dock att du fortfarande måste varit anställd i minst 2 år under denna längre period. Nej, företrädesrätten berättigar dig inte till en fortsatt timanställning. Uppfyller du kraven för att få en tillsvidareanställning, så kommer din timanställning automatiskt att övergå i en tillsvidareanställning. Denna regel är till för att skydda dig som arbetstagare. Jag ber dig återigen att läsa igenom ditt kollektivavtal. Det är möjligt att det även reglerar frågan om företrädesrätt till återanställning. Med vänliga hälsningar Mattias Törnström
2019-01-26 21:00
Jag har kollat och de har ett kollektivavtal som säger 12 månader, företaget är Ica Maxi Special. Men om jag nu skulle ta upp detta och det då blir en förhandling med facket vilket jag då tror och de inte kan erbjuda mig en tillsvidareanställning på det antal timmar som jag har rätt till är det möjligt att få en tillsvidareanställning då på ett lägre antal timmar som de har råd och behov för så att man får något i alla fall och anmäla att man önskar mer när behov uppstår?
2019-01-26 22:02
Hej igen, Ja, din arbetsgivare är till och med skyldig att erbjuda dig att gå ned i arbetstid eller lön innan de säger upp dig vid arbetsbrist. Det kallas för arbetsgivarens omplaceringsskyldighet (7 andra stycket LAS). Du har sedan företrädesrätt till tjänster med högre sysselsättningsgrad (25a första stycket LAS). Återigen förutsatt att ingenting annat står i kollektivavtalet. Med vänliga hälsningar Mattias Törnström
2019-01-26 22:21
Vad rekommenderar ni att man gör i denna situationen? Mitt nuvarande allmän visstids-avtal gäller till och med den sista april och sen lär jag väl bli förlängd igen fram till slutet av juni för att sen gå på ett semestervikariat på 2 månader. Jag kan tillägga att jag är med i handels fackförbund men jag känner att eftersom jag inte tror att det kommer resultera i en tillsvidareanställning utan risken för att bli uppsagd känns större utifrån det ni säger så är det väl bäst att inte ta upp detta för jag jobbar ju hellre kvar som timanställd än inte alls och denna anställningstiden på mer än 12 månader som jag haft sedan den 1 sept 2017 lär ju inte förfalla på ett par år så det bästa är väl ändå att få detta prövat när de själva märker det?
2019-01-27 16:21
Hej igen, Mitt råd är att du kontaktar ditt fackförbund. De (facket) kommer att tillsammans med dig gå över de möjligheter och alternativ som finns. Lita på att de gör vad som är bäst för dig. Med vänliga hälsningar Mattias Törnström
2019-01-27 23:55
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (597)
2019-06-15 När övergår ett vikariat till en tillsvidareanställning?
2019-06-11 Kan jag arbeta kvar hos min arbetsgivare efter jag fyller 67?
2019-05-31 Får minderårig servera alkohol på bröllop?
2019-05-31 Är det möjligt att säga upp en intermittent anställning?

Alla besvarade frågor (69981)