Har jag som timanställd rätt till en tillsvidareanställning efter att ha jobbat i 15 månader? Om jag inte kan bli tillsvidareanställd, vad händer då?

Jag har jobbat som timanställd och semestervikarie i en butik sedan juni 2017. Jag har haft anställningsformen allmän visstid där under mer än 15 månader nu, vilket innebär att min anställning skulle övergått i en tillsvidareanställning för ett tag sedan. Men jag vet sen tidigare att de förmodligen inte har plasts för en till fast anställd för min chef har nämnt det tidigare och de tvingades också att säga upp personal för 2 år sedan. Som jag har förstått det är att om de inte kan erbjuda mig en tillsvidareanställning när jag har rätt till det så har de möjlighet att kalla till en arbetsbristförhandling med facket. Jag undrar om det skulle hända och det skulle visa sig att man inte kan få en, vad händer då? Går man tillbaka till att vara timanställd då eller får de inte ha kvar en i den positionen så man blir uppsagd istället? Och om det är så att man fortsätter som timanställd har man då fortsatt förtur till timmar för i nuläget så har de två stycken timanställda och jag har ju längre anställningstid än den andre och har därmed fått mer timmar.

Jag är nöjd med min arbetssituation där för jag får ju jättemycket timmar när folk är borta och när det är mycket att göra där men samtidigt så skulle jag vilja få denna rättigheten prövad och se om det leder till en fast anställning men jag vill ju veta att jag inte kommer förlora något om det nu inte skulle göra det, att jag då får jobba kvar i den utsträckning som jag gör idag.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Då din fråga rör inlasning, dvs. när en tidsbegränsad anställning automatiskt övergår i en tillsvidareanställning och en eventuell uppsägning, så kikar vi närmare på anställningsskyddslagen (LAS).

Din anställning blir automatiskt en tillsvidareanställning efter 24 månader

Du nämner inte att det finns något kollektivavtal på arbetsplatsen, varför jag i det första svaret utgår ifrån att inget kollektivavtal finns på arbetsplatsen.

Lagen säger att en allmän visstidsanställning övergår automatiskt i en tillsvidareanställning först efter att du varit anställd i 24 månader (5a § första stycket första punkten LAS).

Om det inte finns något kollektivavtal på din arbetsplats har inte din anställning automatiskt övergått i en tillsvidareanställning och ska inte heller göra det efter 15 månader.

Viktigt att uppmärksamma är också att du har en timanställning, vilket också kallas för en intermittent anställning. Då räknar man bara de dagar som du jobbar och inte hela månader i sig. Det är därför möjligt att du inte alls ska anses ha varit anställd i 15 månader, även om du på pappret har varit timanställd i 15 månader.

Annorlunda uttryckt; om man adderar alla dina arbetsdagar kanske du bara sammanlagt har jobbat i exempelvis 10 månader.

Om det finns kollektivavtal kanske det sker efter 15 månader

Det framgår som sagt inte om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats, men om ett sådant finns är det möjligt att avtala om att andra regler ska gälla (2 § tredje stycket LAS).

Då kan det vara så att din allmänna visstidsanställning automatiskt har övergått i en tillsvidareanställning efter 15 månader. Det är dock ingenting jag kan säga utan att få veta om det finns ett kollektivavtal eller inte. Enligt lagen gäller 24 månader.

Kan du inte få en tillsvidareanställning kommer du sannolikt bli uppsagd

Du har rätt i det du säger att arbetsgivaren, i den mån han eller hon inte behöver eller inte klarar av att bära kostnaden för en tillsvidareanställning, måste påkalla en arbetsbristförhandling med facket.

Inlasningsregeln gör att du automatiskt blir tillsvidareanställd efter 24 månader, om det inte finns ett kollektivavtal som säger någonting annat.

Du kan därför inte fortsätta vara allmänt visstidsanställd, eftersom du hela tiden, enligt lagen, hade blivit automatiskt tillsvidareanställd.

Om arbetsgivaren inte kan ha dig som tillsvidareanställd föreligger arbetsbrist, och då är det stor sannolikhet att du blir uppsagd, om ingen annan har anställs efter dig och det inte heller finns några andra arbetsuppgifter för dig du kan bli omplacerad till (7 § LAS).

Mina råd

Om du är osäker på om din anställning automatiskt ska anses ha övergått i en tillsvidareanställning, kontakta facket, om du är med i ett sådant.

I andra hand kan du vända dig direkt till din arbetsgivare, i den mån du känner dig bekväm med det.

Ha en fortsatt trevlig helg!

Med vänliga hälsningar

Mattias TörnströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”