FrågaARBETSRÄTTA-kassan 20/09/2019

Har jag som student rätt till a-kassa under sommaren?

Hej! Jag Studerar heltid en 2årig Yh-utbildning med sommaruppehåll, jag blev först sjukskriven tre veckor och efter det arbetslös/inskriven på AF 17juni ansökte då om ersättning av Alfakassan men fick avslag pågrund av att jag studerar men det är inga studier under sommaren. Jag har inte kunnat betala mina hyror på tre månader jag och min dotter som bor hos mig på heltid blir bostadslös nu i slutet på Augusti, hoppas på hjälp av er! vill inte tro att det stämmer det här. Har försökt hitta själv men det är för svårt att förstå.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga är du antagen och studerande på en 2-årig YH-utbildning med sommaruppehåll. Under sommaren blev du sjukskriven tre veckor och efter det inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Du ansökte om ersättning från A-kassan (Alfa) men fick avslag på grund av att du studerar. Du undrar nu om du hade rätt till A-kassa under sommaren, eftersom det inte var några studier under sommaren.

Regel om A-kassa finns främst i lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF). För rätt till ersättning från A-kassan krävs vid arbetslöshet krävs det att den sökande är arbetsför och oförhindrad att åta sig arbete för en arbetsgivares räkning minst tre timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan. Det krävs även att vederbörande är arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen och även i övrigt står till arbetsmarknadens förfogande (9 § ALF). Grundförsäkringen utbetalas till den som inte är medlem i en a-kassa eller är medlem i en a-kassa men inte uppfyller de villkor som gäller för rätt till en inkomstrelaterad ersättning (6 § ALF). Inkomstbortfallsförsäkringen lämnas till den som varit medlem i en a-kassa under minst tolv sammanhängande månader, under förutsättning uppfyllt arbetsvillkoret (7 § ALF). Arbetsvillkoret innebär att den sökande under en ramtid av tolv månader omedelbart före arbetslöshetens inträde haft förvärvsarbete i minst sex månader och utfört arbetet under 80 timmer per kalendermånad, eller haft förvärvsarbete i minst 480 timmar under en sammanhängande tid av sex kalendermånader och utfört arbete under minst 50 timmar under var och en av dessa månader (12 § ALF).

Ersättning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring utbetalas däremot inte i regel till en sökande som deltar i utbildning (10 § första stycket p1 ALF). Du kan ha rätt till a-kassa samtidigt som du studerar på heltid under vissa förutsättningar: ditt arbete får inte ha upphört på grund av studierna, studierna får inte hindra dig från att söka och ta heltidsarbete, studierna får inte finansieras eller ha finansierats med någon form av studiestöd och du behöver ha studerat på heltid under minst 15 veckor vid sidan av ett heltidsarbete. I ditt fall är du förvisso arbetslös under sommaren (och inskriven på Arbetsförmedlingen), däremot är du inte arbetslös i lagen om arbetslöshetsförsäkrings mening. Eftersom att din utbildning endast har uppehåll under sommaren räknas du fortfarande som studerande under den tiden. Det är endast om du avbrutit eller avslutat dina studier som du kan ha rätt till a-kassa.

Sammanfattningsvis har du tyvärr inte rätt till ersättning från a-kassan under sommaruppehållet då du enligt den tillämpliga lagen inte räknas dom arbetslös utan som studerande. De alternativ som står till buds för det fall att du inte har möjlighet att få ett arbete under sommaren är att du vänder dig till socialtjänsten i din kommun och ansöker om försörjningsstöd (jfr 4 kap. 1 § socialtjänstlagen).

Om något är oklart i ovanstående svar är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och A-kassan ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo