Har jag som målsägande rätt att ta del av förhörs protokoll?

2020-09-18 i Sekretess
FRÅGA
Har jag som målsägande rätt att ta del av förhörs protokoll?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rätten att begära allmänna offentliga handlingar

Rätten att begära allmänna offentliga handlingar är en grundlagsskyddad rättighet som återfinns i TF. Som huvudregel är alla allmänna handlingar offentliga, något som följer av offentlighetsprincipen. Du har alltså som person rätt att få ta del av allmänna offentliga handlingar; men det gäller inte om handlingen är sekretessbelagd och enligt lag inte får lämnas ut. Det finns alltså särskilda sekretessregler som kan begränsa rätten att ta del av allmänna handlingar.

Förundersökningsekretess

Under en förundersökning råder förundersökningssekretess enligt 18 kap 1 § offentlighets- och sekretesslagen. Denna typ av sekretess råder om det exempelvis kan antas att ett utlämnande kan försvåra eller skada utredningsarbetet eller rättsprocessen. I vissa fall kan även förundersökningssekretess föreligga efter det att åklagaren har beslutat att lägga ner förundersökningen, vilket innebär att din rätt som målsägande att ta del av materialet kan begränsas då också.

Undantag

Däremot är det viktigt betona att sekretess inte gäller mot den som är part i ett ärende, utan utgångspunkten är att denne har rätt till insyn. 10 kap. 3 § offentlighet- och sekretesslagen och 23 kap. 18 § rättegångsbalken stadgar att sekretess inte gäller mot den som är part i ärendet utan denne har som utgångspunkt rätt till partsinsyn, vilket innebär att materialet kan få lämnas ut till denne även om det egentligen råder sekretess. Eftersom du är målsägande anses du dock inte vara part i målet under förundersökningsstadiet enligt offentlighets- och sekretesslagens mening. Detta innebär i sin tur att du inte har rätt att få insyn i förundersökningsmaterialet eller få det utlämnat. Däremot anses den misstänkte vara part i målet och kan därmed i vissa fall, oavsett sekretess, ha insyn i ärendet.

Vad du kan göra

Eftersom vem som helst har rätten att begära att få ta del av förundersökningen kan du ansöka om att få ta del av förhörsprotokollet. Du vänder dig då till Polismyndigheten och de har då ingen rätt att fråga varför du vill se den eller vem du är. Polisen kommer antingen komma fram till att det finns känsliga uppgifter i materialet och därmed avslå din ansökan med stöd av reglerna i OSL. Eller så finner polisen att sekretess eller känsliga uppgifter ej föreligger och då kommer du kunna ta del av materialet.

Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga och att allt löser sig! Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Allt gott,

Suana Tafic
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (272)
2021-09-17 Kan man få skadestånd när socialtjänsten brutit mot tystnadsplikten?
2021-08-22 Begäran om allmän handling ifråga om personnummer till arbetssökande
2021-08-11 Vad händer när en skolkurator bryter mot sin anmälningsplikt?
2021-08-05 Finns det möjligheter att anmäla arbetsplats anonymt?

Alla besvarade frågor (95746)