Har jag som konsument rätt att få kontaktuppgifter till näringsidkare i tidigare led?

2020-04-18 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Har jag som konsument rätt att få ut kontaktuppgifter till den tillverkare som har tillverkat en soffa som jag har köpt hos en möbelaffär?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag använda mig av konsumentköplagen (förkortas KköpL). Jag utgår därför ifrån att du har köpt soffan i egenskap av konsument, dvs. huvudsakligen för ändamål utanför näringsverksamhet och att möbelaffären är en näringsidkare (1 § KköpL). Som jag förstår din fråga vill du komma i kontakt med en tillverkare (dvs. näringsidkare) i tidigare led för den soffa du köpt.

Huvudregeln vid konsumentköp är att kontakten sker med säljaren, det kan här handla om t.ex. reklamationer, påföljder vid fel i varan, hävning av köp och liknande som står i konsumentköplagen. Undantag från huvudregeln är om säljaren är på obestånd, har upphört med sin verksamhet eller inte kan anträffas. I så fall har du som köpare en rätt att kontakta näringsidkare i tidigare led, vilket då blir tillverkaren för din del (46 § KköpL).

Sammanfattning

Av din fråga framgår inte om någon sådan situation som jag beskrev ovan ligger för handen. Föreligger ingen sådan situation så har du ingen rätt att få kontaktuppgifter till tillverkaren, föreligger däremot en sådan situation så har du en rätt att få komma i kontakt med tillverkaren.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Karin Pihl
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1164)
2021-03-05 Kan en säljare neka garantiärenden genom egna policys?
2021-03-01 Ersättning för skador på grund av felaktig vara
2021-03-01 Ersättning vid fel i vara
2021-02-28 Gäller garanti för begagnade varor?

Alla besvarade frågor (89907)