Har jag som enskild firma någon ångerrätt vid distansavtal?

FRÅGA
Hej,Jag har genom min enskilda firma ingått avtal med Eniro om annonsering på Google. Jag har signerat avtalet digitalt. Jag har ångrat köpet (innan 14 dagar) och meddelat Eniro detta. Eniro påstår att jag som Enskild firma inte är omfattat av lagen om distansköp och inte kan annullera köpet. Är detta korrekt? Avtalet blev signerat under pågående samtal med säljaren, vilket jag har läst gör att man kan annullera avtalet. Med vänliga hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) innehåller bestämmelser om konsumentskydd vid distansavtal och avtal utanför affärslokaler (1 kap. 1 § distansavtalslagen). I lagen definieras konsument som en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet (1 kap. 2 § fjärde stycket distansavtalslagen). Lagen innehåller bland annat en ångerrätt som ger konsumenten en rätt att frånträda avtalet genom att till näringsidkaren lämna eller sända ett meddelande om detta inom fjorton dagar (2 kap. 10 § distansavtalslagen).

Om en näringsidkare på eget initiativ kontaktar en konsument per telefon i syfte att ingå ett distansavtal ska näringsidkaren bekräfta sitt anbud i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten. Ett avtal ingås genom att konsumenten efter samtalet skriftligen accepterar näringsidkarens anbud. Ett avtal som inte ingåtts på detta sätt är ogiltigt och konsumenten är då inte skyldig att betala för några varor eller tjänster (2 kap. 3 a § distansavtalslagen).

Distansavtalslagen är inte tillämplig när företag tecknar avtal med andra företag. Din enskilda firma räknas som ett företag och uppfyller inte kriterierna för konsument i distansavtalslagen (jfr ovan en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet). Det finns därför inte någon lagstadgad ångerrätt för dig. Inom telekombranschen finns uppföranderegler som ger enskilda firmor ångerrätt i vissa fall. De nuvarande reglerna trädde i kraft den 1 september 2018 och tillämpas när en operatör som är med i Telekområdgivarna ingår avtal med konsumenter eller enskilda firmor för tjänsterna TV, telefoni och bredband. Reglerna gäller däremot inte vid försäljning av innehållstjänster. I ditt fall är inte uppförandereglerna aktuella eftersom tjänsten du ingått avtal om inte är TV, telefoni eller bredband.

Sammanfattningsvis är varken distansavtalslagen eller Telekområdgivarnas uppföranderegler tillämpliga i ditt fall. Du har ingått ett avtal avseende annonsering för din enskilda firma och är inte att betrakta som konsument i distansavtalslagens mening. Eftersom du inte är att betrakta som konsument är distansavtalslagen inte tillämplig och du åtnjuter inte något av det konsumentskydd lagen stadgar. Det innebär dels att du inte har någon ångerrätt, dels att avtal om annonseringen kan ingås under samtalet.

Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?