Har jag som bror rätt att ta del av arv trots testamente?

2019-07-25 i Testamente
FRÅGA
Om en bror har testamenterat allt till särkulledotter har jag som bror ej rätt till del av arv .
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Inom svensk rätt finns det en förhållandevis stor frihet att fördela kvarlåtenskap vid ens bortgång. Fördelning av kvarlåtenskapen sker med testamente. Den enda som inte kan göras arvlös är bröstarvinge, dvs. testators barn, barnbarn osv. (jfr 2 kap. 1 § Ärvdabalken, ÄB). Bröstarvinge har alltid rätt till sin laglott, vilket är hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB).

Som bror till den avlidna har du en arvsrätt enligt den legala arvsordningen (om det inte finns andra efterlevande som ärver före dig, i högre arvsklass). Däremot kan din bror testamentera bort hela sin kvarlåtenskap och du har rent juridiskt ingen rätt att ta del av arvet i sådana fall.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2374)
2020-02-18 Rätt att träda i förälders ställe vid testamente
2020-02-17 Testamentestolkning
2020-02-16 Måste man precisera egendom i ett testamente?
2020-02-14 Hur ska man gå tillväga om man vill göra tillägg i testamente?

Alla besvarade frågor (77187)