FrågaFASTIGHETSRÄTTServitut23/01/2019

Har jag skyldighet att underhålla väg som omfattas av servitut när jag är tjänande fastighet?

Hej!

En del av min tomt är väg, servitut finnes. Servitutet reglerar inte underhåll etc, så jag förstår det som att min fastighet är skyldig att underhålla vägen.

Undrar då om det finns någon miniminivå? Exvis re snöröjning, själv har jag en 4 hjulsdriven bil och forcerar utan problem skapliga mängder snö. Kan krav ställas på snöröjning?

Annat exempel är grus. blir ju lätt gropar i grusväg, kan krav ställas på hur "fin" vägen skall vara? Denär ju farbar iaf?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler om servitut finns i jordabalken (JB) och fastighetsbildningslagen (FBL) beroende på om det är fråga om ett avtalsservitut eller officialservitut. Båda lagarna innehåller i stort sett samma reglering när det kommer till underhåll av servitutet. Jag kommer att förklara vad dessa regler innebär.

Fastigheten som belastas av servitutet kallas tjänande fastighet och fastigheten som nyttjar servitutet kallas härskande fastighet (14 kap 1 § JB). Din fastighet är alltså tjänande. Servitutet får inte förenas med en skyldighet för tjänande fastighet att fullgöra några positiva prestationer . Gällande servitut enligt både JB och FBL gäller dock att servitutet får kombineras med en skyldighet att underhålla väg (14 kap 1 § andra stycket JB och 7 kap 1 § FBL). Om det är fråga om ett officialservitut måste du och ägaren av den härskande fastigheten dessutom ha kommit överens om underhållsskyldigheten genom ett avtal för att den ska gälla. Det är alltså möjligt att underhåll av väg omfattas av servitutet, men detta borde ha klargjorts när servitutet bildades oavsett vilken typ det är frågan om.

Om underhållet kan omfattas av servitutet så kan däremot driften av vägen aldrig göra det. Det kan vara svårt att bedöma vilka åtgärder som hör till underhåll och vilka som hör till drift. I förarbetena till JB har man sagt att snöröjning kan vara att hänföra till underhåll. Att fylla igen hål skulle jag kunna tänka mig är att hänföra till driften av vägen. Betydelsen av att driften inte omfattas av servitutet är att denna del inte hör till den härskande fastigheten och därför inte övergår till en ny ägare vid eventuell överlåtelse (14 kap 3 § JB). Driften måste regleras på annat sätt, t.ex genom en gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen.

Alltså: Servitutet får inte innehålla en skyldighet för dig att hålla vägen i drift. Detta måste regleras av de fastigheter som är bundna av servitutet gemensamt på annat sätt än genom servitutet. Avslutningsvis är är det svårt att veta vilka krav som ställs på snöröjningen, men det lär åtminstone krävas att det är möjligt för de flesta typer av bilar som har vinterdäck att ta sig fram på vägen.

Hoppas du fått svar på din fråga

Med vänliga hälsningar

Elin LindgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Servitut? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000