FrågaAVTALSRÄTTFormkrav26/02/2018

Har jag sagt upp borgensförbindelsen?

Jag har via e-post begärt att säga upp borgensförbindelsen jag har. Och hyresrättsföreningen har i detta fall har svarat i e-post att de sagt upp den och bifogat en bild i sina interna system som är otydliga och det framgår ej tydligt att förbindelsen upphört. Räcker detta för förbindelsen slutligen upphört eller behöver det beskrivas bättre och signeras?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns inga formkrav för uppsägning av en borgensförbindelse. Det finns alltså inget krav på en uppsägningen exempelvis ska signeras.

Det viktiga är att det går att visa att borgensförbindelsen är uppsagd om det i framtiden skulle uppkomma någon tvist kring detta. I och med att du har en skriftlig bekräftelse på att förbindelsen är uppsagd finns bevis för att så skett, under förutsättning att det framgår klart och tydligt vilken borgensförbindelse som avses.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Avtalsrätt och Formkrav? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo