Har jag reseförbud som dömd?

2018-11-08 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej!Skall inställa mig på Karlskoga Anstalt (säkerhetsklass 2) senast 27 December 2018. Är det okej att åka utomlands om man har hemresa den 29 November 2018?Undrar bara om jag har reseförbud eller ej.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det finns i vissa fall möjlighet att belägga en misstänkt med reseförbud. Det krävs för sådant att vederbörande är misstänkt för ett brott på vilket fängelse kan följa och det med hänsyn till brottets beskaffenhet, den misstänktes förhållande eller någon annan omständighet finns risk för att vederbörande undandrar sig straff eller lagföring. Samtidigt ska det vara allt för ingripande att anhålla eller häkta vederbörande (25 kap. 1 § Rättegångsbalken).

I ditt fall är du inte längre misstänkt utan numera dömd och väntar på att inställa dig för att avtjäna straffet. Det utfärdas vid dom inte per automatik något reseförbud. Hade det funnits anledning att misstänka att du avviker från straffet hade du inte fått vänta på inställelse utan hade istället blivit häktad under tiden. Det innebär att du kan resa som du uppger i din fråga, så länge du bara kommer hem och kan inställa dig i tid.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (871)
2019-04-11 Yrkande om inhibition
2019-04-08 Kan jag neka polisen urinprov?
2019-03-30 När har den tilltalade rätt till offentligt försvarare vid brottmål?
2019-03-30 Stämningsmannadelgivning och spikning

Alla besvarade frågor (68021)