Har jag reklamerat i tid?

2021-04-30 i Köplagen
FRÅGA
Hej!Jag köpte en häst som 5 veckor efter köpet blev halt. Jag reklamerade inte direkt jag märkte det hemma utan jag väntade tills jag gjort en veterinärkoll. Dock dröjde det 6 veckor. Jag väntade alltså i 6 veckor med att reklamera till säljaren. Felet på hästen visade sig vara artros och flera veterinärer har skrivit under på att detta fanns redan vid köpet. Finns det någon chans för mig att häva eller få kompensation trots att jag väntade med reklamationen så länge som 6 veckor?Jag är själv företagare och köpte av annan företagare.Hästen var besiktat utan anmärkning vid köp.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Köp mellan näringsidkare regleras i köplagen (KöpL). Som jag förstått det så undrar du om du har reklamerat i tid. Nedan kommer jag redogöra vad rätten säger.

Reklamation vid fel

Köparen får inte åberopa att varan är felaktig, om han inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet (reklamation) (32 § första stycket KöpL).

Reklamerar köparen inte inom två år från det att han har tagit emot varan, förlorar han rätten att åberopa felet, om inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse (32 § andra stycket KöpL).

Enligt paragrafen måste köparen reklamera inom skälig tid efter det han märkt eller borde ha märkt felet. Tidsfristen kan räknas från det att köparen faktiskt upptäckte felet. Den kan också räknas från det att köparen borde ha upptäckt felet. Felet kan emellertid vara sådant att det inte kan upptäckas vid en normal undersökning utan visar sig först senare efter det att varan har tagits i brak eller sålts vidare (s. k. dolda fel). I sådana fall räknas reklamationsfristen från det att felet visar sig.

Vad som utgör skälig tid ska dock bedömas med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Som regel bör bedömningen vara strängare om köparen är en näringsidkare, och särskilt om köpet har samband med dennes ordinarie näringsverksamhet, än om köparen är en privatperson. När köparen är näringsidkare kan man oftast kräva att meddelande om felet lämnas inom kort tid, i regel någon eller några dagar efter det att felet har observerats. Vilket mått av sakkunskap köparen har är också en omständighet som bör beaktas. Vidare anges det i paragrafen en yttersta tidsgräns inom vilken reklamation måste ske – vilket är 2 år.

Sammanfattningsvis är det svårt att säga vad som är skälig tid. Bedömningen av vad som är skälig tid måste göras med hänsyn till alla omständigheter i det enskilda fallet. Som framgår ovan bör bedömningen vara strängare om köparen är en näringsidkare och köpet har samband med dennes ordinarie näringsverksamhet. Jag tycker dock att den omständighet att du inte har varit passiv under den tid som förflutit kan vara till hjälp i ditt fall. Att du gjorde en veterinärkoll visar att du vill vara säker på att det faktiskt finns ett fel innan du reklamerar och detta kan vara en giltig ursäkt till att du inte reklamerat tidigare.

Kontakta vår Juristbyrå här om du behöver hjälp med ditt ärende.

Hoppas du fick svar på din fråga

Vänligen,

Nabyiel Marionell
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1422)
2021-10-11 Hävning av hundförsäljning
2021-10-10 Fel i vara som är köpt på Tradera
2021-10-09 Vad kan man göra om båten är äldre än vad säljaren angav?
2021-10-06 Vem bär ansvaret när en köpt vara försvinner under transporten?

Alla besvarade frågor (96402)