Har jag rätt till uppskovsbelopp?

FRÅGA
Jag har sålt en privatbostad och köpt en boendeanläggning. Kan jag få uppskov med skatten?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du med boendeanläggning syftar på en form av hotellverksamhet eller anläggning där en resande kan bo mot ersättning.

Då du gör en kapitalvinst vid försäljningen av din privata bostad har du som utgångspunkt rätt till avdrag för uppskov. Detta innebär att den del av kapitalvinsten som skulle ha beskattats helt eller delvis blir obeskattad. Regeln finns till för att man ska kunna investera i en ny bostad. För att man ska få göra avdraget krävs att vissa förutsättningar uppfylls. Villkoren för uppskov framgår av 47 kap. 2 § Inkomstskattelagen (IL).

Avgörande för att man ska få göra uppskov är att man med kapitalvinsten skaffar sig en ersättningsbostad, som man tänker bosätta sig i. Vad som kan utgöra en ersättningsbostad framgår av 47 kap. 5 § IL. Sammantaget handlar det om småhus, ägarlägenheter eller bostäder i privatbostadsföretag. Hotell eller boendeanläggning räknas inte upp i listan på möjliga ersättningsbostäder och kan per definition inte heller utgöra ett småhus, ägarlägenhet eller bostad i privatbostadsföretag. (Definitioner finns i 2 kap. 2 § Fastighetstaxeringslagen, via hänvisning i 2 kap. 15 § IL).

Eftersom du köpt en boendeanläggning har du inte möjlighet till uppskovsbelopp. Denna fastighet utgör inte en ersättningsbostad i Inkomstskattelagens mening och därmed uppfylls inte villkoren för uppskov.

Vänligen,

Ellen Hägerström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll