Har jag rätt till tjänstledighet efter återanställning?

2021-09-26 i Studieledighet
FRÅGA
Hej om jag har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist och vi har fått företräde till jobb.jag har nu börjat plugga har jag då rätt att bli återanställd nu när dom får jobb och tacka ja men direkt lägga mig som tjänstledig för studier ?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kan vi använda oss av lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning [Studieledighetslagen].

Som du redan har nämnt har du som arbetstagare företrädesrätt till återanställning i 9 månader efter att du blir uppsagd på grund av arbetsbrist (25 § LAS).

Huvudprincipen är att arbetstagare i allmän eller enskild tjänst, som vill undergå utbildning, har rätt till behövlig ledighet från sin anställning (1 § Studieledighetslagen). För att rätten till ledighet ska föreligga krävs det att du har varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senare två åren (3 § Studieledighetslagen).

Detta innebär att du har rätt till att söka om studieledighet direkt om du har arbetat minst tolv månader under senaste året innan du blev uppsagt. Viktigt att komma ihåg är dock att din chef har rätt att skjuta upp din ansökan om studieledighet i sex månader.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Doorsa Salehy
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?