Har jag rätt till skadestånd och hyresnedsättning på grund av vägglöss?

2017-10-30 i Skadestånd
FRÅGA
Jag har haft problem med vägglöss sen jag flyttade in i min nya lägenhet. Stället är nybyggt och hade ingen annan hyresgäst innan mig. Anticimex har varit här och sanerat stället men då det är vägglöss så lider jag ofantligt mycket utav alla bett jag får, just nu dagligen. Jag har läst på olika ställen att jag ska få någon form av skadestånd eller sänkt hyra på grund av detta, men min hyresvärd har tydligen aldrig hört talas om något liknande. Har jag rätt till skadestånd eller sänkt hyra? Om ja, vem är det jag ska pressa angående det?Aldrig haft detta problem sen tidigare, så det har inte följt med min ifrån min förra lägenhet eller något innan det.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Hyresavtal regleras i 12 kap. jordabalken (JB). Av 12 kap. 1 § femte stycket JB framgår att villkor i t.ex. ett hyresavtal som strider mot en bestämmelse i 12 kap. JB är utan verkan mot hyresgästen, om inget annat anges. Kapitlet är alltså som huvudregel tvingande, det vill säga, bestämmelserna går inte att avtala bort.

I 12 kap. 17 § JB anges att bestämmelserna om skada eller brist i lägenheten också gäller om ohyra förekommer i lägenheten till men för hyresgästen. Vägglöss anses utgöra ohyra i lagens mening.

De påföljder som kan bli aktuella enligt 12 kap. 11 § JB när t.ex. ohyra finns i lägenheten är följande:
1. Hyresnedsättning
2. Avhjälpande på hyresvärldens bekostnad
3. Uppsägning till omedelbart upphörande
4. Skadestånd.

Observera att uppsägning inte kan ske när hyresvärden redan avhjälpt bristen, vilket verkar ha skett i detta fall. Jag utgår dock från att du ändå inte vill säga upp lägenheten, utan att du vill ha ersättning för den skada du lidit, och jag kommer därför fortsätta med att endast redogöra för vilka möjligheter till skadestånd och hyresnedsättning du har.

Rätt till skadestånd?
Enligt 12 kap. 11 § punkt 4 JB har hyresgästen rätt till ersättning för skada, om hyresvärden inte visar att bristen inte beror på hans eller hennes försummelse. Det är ett antal förutsättningar som måste uppfyllas för att en hyresgäst ska ha rätt till ersättning i dessa fall:
1. Hyresgästen ska visa att en brist föreligger. Vidare måste hyresgästen också visa på att en skada har uppkommit genom bristen. Du måste alltså visa på att dina skador (dvs. bett på kroppen) uppkommit av vägglössen. Vägglössen får vidare inte vara ett resultat av dig, utan av hyresvärden.
2. Skadan i fråga måste ha uppstått genom hyresvärdens försummelse. Med detta menas att hyresvärden ska ha varit vårdslös. Om en lägenheten är bristfällig, exempelvis genom att den är skadeangripen av vägglöss, och hyresvärden känner till det så så ska hyresvärden i god tid vidta åtgärder för att avhjälpa felet. Försummas detta anses hyresvärden normalt sett vara vårdslös. Avgörande är alltså vad hyresvärden har vidtagit för åtgärder i ditt fall.

Hyresvärdens ansvar för skador omfattar både förmögenhetsskador (alltså skador där man förlorat pengar) och person- och sakskador. I ditt fall är det främst fråga om en personskada, eftersom du fått bett av vägglössen.

Rätt till nedsättning av hyran?
I 12 kap. 11 § punkt 3 JB anges att för den tid lägenheten är i bristfälligt skick, har hyresgästen rätt till skälig nedsättning av hyran. Detta gäller oavsett om du också utnyttjar de övriga rättigheter som gäller vid brister, t.ex. att du utkräver skadestånd. Denna rätt gäller oavsett om hyresvärden har orsakat bristen eller ej, det är alltså fråga om ett strikt ansvar för hyresvärden. Observera dock att hyresgästen som huvudregel inte har rätt till nedsättning av hyran för den tid under vilken hyresgästen betalat utan protest samt utan att ha påtalat bristen. Viktigt är alltså att du tydligt har förklarat bristen för din hyresvärd och motsatt dig kraven på inbetalning av hyra.

Vad ska du göra i detta fall?
Jag tycker du ska förklara för din hyresvärd att yrkar skadestånd enligt ovan nämnda bestämmelser för de skador du lidit på grund av vägglössen. Ett tips är att gå med i Hyresgästföreningen, som kan bistå med ytterligare juridisk hjälp om du skulle behöva.

Ett annat alternativ är att du vänder dig till någon av våra kunniga jurister, som kan hjälpa dig med att formulera ett skadeståndskrav gentemot din hyresvärd. Här är de olika tjänster som du kan välja mellan:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Lycka till! Om det är något ytterligare du undrar över, kan du kommentera nedanför frågan så svarar jag så fort som möjligt.

Vänligen,

Sandra Söderberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd (75)
2021-08-31 Räknas borrhål som normalt slitage?
2021-08-30 Hur många hål i väggen kan man göra utan att bli ersättningsskyldig gentemot hyresvärden?
2021-08-10 Betalar hyresvärd eller hyresgäst för sprucken toalettsits efter vanlig användning?
2021-07-20 Vad gäller om grannen byggt en brunn in på min mark?

Alla besvarade frågor (95665)