Har jag rätt till skadestånd av kommunen och hur går jag tillväga i så fall?

FRÅGA
Hej Jag gick från kommunens parkeringsplats ut till vägen, skall korsa en cykel väg, då det kom en cyklande där tog jag ett par steg ut på gräset ,det var mörkt ,i gräset var det en stolpe som var avsågad c:a 20-30 cm upp vilket jag slog i benet mot, skar upp ett djupt jag som jag fick åka till akuten och sy med 8 stygn.Min fråga är då hur ställer man kommunen till svar för detta ? anmäler man på något vis ?Tacksam för svar MVH
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag relativt detaljerat redogöra för ifall kommunen är skadeståndsskyldiga utifrån ett antal faktorer och sedan förklara hur du går tillväga för att kräva de på skadestånd. Ifall du vill ha ett kortare svar på din fråga kan du läsa sammanfattningen längst ner i svaret.

I mitt svar utgår jag ifrån att det är kommunen som har ansvar för marken där stolpen var. Om du är osäker på detta kan du alltid höra av dig till kommunen och fråga.

Eftersom din fråga handlar om kommunens skadeståndsansvar blir skadeståndslagen (SkL) tillämplig.

Är kommunen ansvariga för skadan?

Om någon genom vårdslöshet orsakar person- eller sakskada är de skyldiga att ersätta skadan, se SkL 2 kap. 1 §. Förutsatt att kommunen är ansvariga för marken där stolpen fanns är det mot de du ska rikta skadeståndsanspråket för dina personskador. Frågan är då om kommunen har varit vårdslös genom att ha en avsågad stolpe i gräset precis utanför cykelbanan.

Har kommunen varit vårdslös?

Vid en prövning om kommunen agerat vårdslöst tar man hänsyn till ett antal olika faktorer:

1) Hur mycket hade det kostat kommunen att ta bort stolpen.

2) Hur stor var risken för att någon skulle skada sig.

3) Hur allvarlig och stor skulle den potentiella skadan kunna bli.

4) Hur medvetna om skaderisken var kommunen.

Eftersom jag inte känner till alla omständigheter i fallet är det väldigt svårt för mig att säga ifall kommunen varit vårdslös eller inte. Det beror lite på om stolpen blivit kvar från tidigare arbete och man bara glömt att ta bort den eller om den fyllde någon annan funktion där. Det låter som att det hade varit relativt billigt för kommunen att ta bort stolpen. Hur stor risken var att någon skulle skada sig beror lite på exakt var stolpen stod och hur väl gömd den var. Den potentiella skadan bör kunna bli relativt allvarlig, som i ditt fall och kommunen borde rimligtvis vara medveten om skaderisken.

Som du märker är detta en väldigt svår bedömning att göra och bedömningen görs alltid utifrån de specifika omständigheterna i varje fall. Utifrån informationen jag fått i frågan låter det som att det är fullt möjligt att hävda att kommunen agerat vårdslöst genom att inte ta bort stolpen alternativt sätta upp en varningsskylt eller liknande.

Vilken ersättning har du rätt till?

Om vi då utgår ifrån att kommunen agerat vårdslöst genom sin underlåtenhet att ta bort den avsågade stolpen har du rätt till ersättning av de. För det första har du rätt till ersättning för sjukvårdskostnader och övriga kostnader (exempelvis transportkostnader eller liknande), se SkL 5 kap. 1 §. Du har också rätt att få ersättning för eventuell inkomstförlust.

Utöver detta kan du även ha rätt till ersättning för fysiskt och psykiskt lidande som är tillfälligt (sveda och värk) och även stadigvarande sådant (lyte och men). Du har även rätt till ersättning ifall du lidit särskilda olägenheter till följd av skadan.

Hur kräver du skadestånd av kommunen?

Det första du bör göra är att höra av dig till kommunen och meddela de om vad som hänt och att du kräver skadestånd. Sedan bör du bifoga kvitton på alla sjukhusbesök, transporter och övriga skador du kräver ersättning för. Ifall du exempelvis kommer få ett ärr av skadan bör du även meddela att du kräver ersättning för bestående men.

Efter att du meddelat kommunen dina skadeståndskrav, motiverat de och bifogat kvitton betalar de förhoppningsvis ut pengarna till dig. Om kommunen väljer att inte betala skadestånd till dig är ditt sista alternativ att ta skadeståndskravet till tingsrätten. Innan du väljer detta alternativ rekommenderar jag dig starkt att först redogöra med en jurist då en domstolsprocess kan komma att bli dyr för dig.

Sammanfattning

Utifrån den information jag fått är min bedömning att kommunen kan ha agerat vårdslöst genom att inte ta bort den avsågade stolpen, men jag vill poängtera att det är svårt för mig att säga då jag inte känner till alla aktuella omständigheter. Ifall kommunen har agerat vårdslöst har du rätt till skadestånd av kommunen för de personskador du lidit. Du bör höra av dig till kommunen och meddela att du kräver skadestånd. Bifoga även vad du kräver ersättning för, som sjukhusbesök, transportkostnader, liknande utgifter och kvitton på dessa kostnader. Du bör också meddela att du kräver ersättning för bestående men om du kommer få ett ärr från skadan. Förhoppningsvis betalar kommunen ut skadeståndet till dig. Ifall de inte gör det är ditt sista alternativ att ta ärendet till domstol. I sådana fall rekommenderar jag dig starkt att först prata med en jurist som kan bedöma dina skadeståndskrav utifrån alla aktuella omständigheter, detta eftersom det kan kosta dig mycket pengar att driva ärendet i domstol.

Hoppas mitt svar har varit till hjälp! Om du har övriga frågor är du välkommen att höra av dig igen. fall du behöver hjälp med att framställa krav till kommunen kan du höra av dig till Lawlines juristbyrå.

Vänliga hälsningar

Axel Bellander
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av fel på väg etc. (57)
2021-08-09 Ersättning för olycka med för lågt uppsatt vägmärke?
2021-04-19 Halkar på kommunens mark, skadestånd?
2021-02-26 Skada till följd av halka.
2021-01-15 Ersättning om man halkat utanför fastighet

Alla besvarade frågor (97307)