Har jag rätt till sjuklön på mitt sommarjobb?

2020-07-22 i Sjuk
FRÅGA
Om man inte kan börja på sitt sommarjobb pga sjukdom men har ett anställningsavtal skrivet och dagar inbokade, faller det på arbetsgivaren att betala sjuklön då?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar det som att du undrar om du har rätt till sjuklön redan första dagen på ditt sommarjobb. I lag om sjuklön finns bestämmelser om när arbetsgivaren är skyldig att betala sjuklön.

Du kan ha rätt till sjuklön från första anställningsdagen

En arbetstagare har rätt till sjuklön från och med den första dagen av anställningstiden (3 § första stycket). Är anställningstiden kortare än en månad har arbetstagaren dock bara rätt till sjuklön om denne har tillträtt anställningen och därefter varit anställd fjorton dagar i följd. I så fall inträder med andra ord rätt till sjuklön från och med dag 15. Rätten till sjuklön gäller vid alla anställningar, även vid tidsbegränsade anställningar över sommaren.

Du har rätt till sjuklön för den tid du varit schemalagd att arbeta

Sjuklönen ska motsvara den inkomstförlust som uppstår till följd av att arbetstagaren inte kan jobba på grund av sjukdom (6 § första stycket). Om det är så att du jobbar efter ett schema och får timlön har du alltså bara rätt att få sjuklön för de timmar som du har varit schemalagd att arbeta. Arbetsgivaren står för sjuklönen de första 14 dagarna (7 §). Därefter tar försäkringskassan över ansvaret.

Sammanfattningsvis så är din arbetsgivare skyldig att betala sjuklön redan från och med första dagen på ditt sommarjobb om ditt anställningsavtal gäller under minst en månad. Har du en kortare anställningstid än så är arbetsgivaren inte skyldig att betala ut sjuklön till dig förrän du har varit anställd under fjortondagar i följd. Arbetsgivaren är bara skyldig att betala ut sjuklön för de dagar du har varit schemalagd att jobba.

Vänliga hälsningar

Anna Dahlenborg Akmese
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sjuk (199)
2020-11-23 Påverkas sjukpenningen vid lön under uppsägningstiden?
2020-11-21 Har visstidsanställd rätt till sjuklön?
2020-11-18 Sjuklön eller sjukpenning vid återinsjuknande
2020-11-13 Har du rätt till sjuklön som timanställd?

Alla besvarade frågor (86442)