FrågaARBETSRÄTTSemester och semesterersättning 14/05/2021

Har jag rätt till semesterlön om jag varit sjukskriven?

Hej!

Jag har varit sjukskriven mellan 2019-12-31 till 2021-01-31 pga av en höftledsoperation.

Nu undrar jag om jag är berättigad till att få ut semesterersättning i år?

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Semesterlagen reglerar frågor kring semester och jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på din fråga. Jag kommer först gå igenom mer detaljerat vad som gäller men en sammanfattning finns längre ner i texten. Din fråga gäller semesterersättning men jag tror du egentligen menar semesterlön, därför kommer jag även skriva ett förtydligande kring detta.

Notera att lagen är semidispositiv, vilket innebär att kollektivavtal kan ange andra bestämmelser än vad som anges i semesterlagen och därmed vad jag anger nedan (2a § semesterlagen).

Ett förtydligande kring semestersättning och semesterlön

Semestersättning har man bara rätt till när en anställning avslutats och man tidigare har tjänat in betalda semesterdagar eller om anställningen avses pågå högst tre månader och det har avtalats om att semester inte ska utgå. I ditt fall verkar det inte vara aktuellt med något av alternativen (5 § och 28 § semesterlagen).

Som utgångspunkt gäller att arbetstagare har rätt till 25 semesterdagar varje semesterår. I sådant fall har man rätt till semesterlön under förutsättning att man tjänat in sådan, det vill säga betalda semesterdagar. Intjänade dagar tjänar man in varje år mellan 1 april och 31 mars året dessförinnan (5 § semesterlagen).

Man kan tjäna in semesterlön även under sjukskrivning

Som utgångspunkt tjänar man in semesterlön även under de perioder man är sjukskriven. Dock finns det ett undantag för de dagar man är sjukskriven som överstiger 180 dagar under intjänandeåret. Om man är sjukskriven helt eller delvis ett helt intjänandeår upphör frånvaron att vara semesterlönegrundande (7 § och 17 § semesterlagen).

Om din sjukskrivning beror på arbetsskada finns dock ingen tidsbegränsning för hur länge sjukskrivningen är semesterlönegrundade (17 § semesterlagen).

Under ditt intjänandeår 31 mars 2020 till 1 april 2021 är du sjukskriven cirka 306 dagar. Detta innebär att du har rätt till 180 dagars semesterlönegrundande frånvaro i år vilket resulterar i intjänande av ungefär hälften av dina ordinarie betalda semesterdagar.

Sammanfattning

Under förutsättning att din anställning inte kommer avslutas så har du inte rätt till semestersättning i år utan semesterlön.

Du har rätt till 25 lediga semesterdagar i år men hur många av dessa som är betalda (det vill säga utgår semesterlön för) är beroende av hur lång din sjukskrivning är under intjänandeåret.

Eftersom du är sjukskriven i mer än 180 dagar men mindre än hela perioden mellan 31 mars 2020 till 1 april 2021 så har du rätt till 180 dagars semesterlönegrundande frånvaro i år. Detta innebär att du tjänar in ungefär hälften av dina ordinarie betalda semesterdagar.

Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen.

Vänligen,

Madeleine RunessonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?