Har jag rätt till semesterersättning vid provanställning?

FRÅGA
Hej har provanställning i 6 månader från 15 oktober till 15 april har jag rätt till semesterersättning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Semesterlagen reglerar rätten till semesterersättning men när det gäller vissa frågor kan kollektivavtal eller anställningsavtal avvika från lagens bestämmelser (2 och 2a § semesterlagen).

Det finns en lagstadgad rätt att få semesterersättning

Som anställd har du rätt att vara semesterledig från arbetet. Tar du inte ut denna intjänade rätt, har du istället rätt att få ut semesterersättning. Ersättningen ska vara ett extra tillägg och motsvara minst 12 procent av din lön (28 och 29 § semesterlagen).

Semesterlagen är tvingande till arbetstagarens förmån när det gäller rätt till semesterersättning. Detta innebär att det inte går avtala bort din rätt till ersättning genom avtal, däremot kan din arbetsgivare avtala om rätt till högre ersättning (2 och 2a § semesterlagen).

Utbetalningen av ersättningen kan ske på olika sätt, exempelvis i samband med din lön varje månad eller i slutet av varje år men senast en månad efter att din anställning upphört. Tiden kan dock förlängas om det inte går att beräkna ersättningen inom denna månad (30 § semesterlagen).

Sammanfattning

Du har alltid rätt till semesterersättning oavsett anställningsform eller anställningstid, motsvarande minst 12 procent av din lön. Denna rätt går inte att avtala bort, däremot kan man avtala om högre ersättning.

Jag hoppas du fått svar på din fråga annars kan du alltid höra av dig till oss igen!

Vänligen,

Madeleine Runesson
Fick du svar på din fråga?