Har jag rätt till semesterersättning i samband med lön och måste jag ta ut 20 dagar obetald semester varje år?

FRÅGA
om jag är fast anställd på heltid men med timön har jag då rätt att få ut semesterersättning i samband med min lön varje månad? baserat på de timmar jag jobbat.Måste jag ta ut 20 dagar obetald semester varje år?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Frågor gällande semester regleras i semesterlagen och jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på din fråga. Först kommer jag gå igenom mer detaljerat vad som gäller för varje fråga för sig men en sammanfattning kommer även finnas i slutet av texten.

Notera även att lagen i vissa hänseenden går att avtala bort genom avtal eller kollektivavtal (2a § semesterlagen).

Har man rätt att få ut semestersättning i samband med sin lön varje månad?

Som utgångspunkt gäller att en arbetstagare har rätt till tjugofem semesterdagar varje semesterår. En arbetsgivare och arbetstagare kan dock komma överens om att inte förlägga någon semesterledighet under förutsättning att anställningen ska pågå i högst tre månader. I sådant fall ska arbetstagaren ha rätt till semesterersättning i stället (4 § och 5 § semesterlagen).

Måste man ta ut 20 dagar obetald semester varje år

Som utgångspunkt gäller att en arbetstagare har rätt till tjugofem semesterdagar varje arbetat semesterår. En arbetstagare måste ta ut minst 20 betalda semesterdagar varje år och om det finns överskjutande dagar kan dessa sparas (4 § och 18 § semesterlagen).

Enligt lagen gäller dock att arbetstagare får avstå rätt till semesterledighet som inte är förenad med semesterlön, det vill säga obetald semester (8 § semesterlagen).

Sammanfattning

Under förutsättning att din anställning pågår i mer än tre månader har du inte rätt att få ut semesterersättning i samband med din lön varje månad.

En arbetstagare måste inte ta ut obetald semester, däremot måste man ta ut intjänad betald sådan.

Jag hoppas du fått svar på dina frågor, annars kan du alltid höra av dig till oss igen!

Vänligen,

Madeleine Runesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Semester och semesterersättning (368)
2021-08-29 Kan semesterersättning antas ingå i lönen?
2021-08-26 Får semesterlön betalas ut löpande och utgör kostförmån en semesterlönegrundande inkomst?
2021-08-24 Fråga om semesterdagar
2021-08-22 Hur mycket får jag i semesterersättning?

Alla besvarade frågor (96402)