Har jag rätt till obetalda semesterdagar utöver mina sparade?

FRÅGA
HejHar en sparad semesterdag detta år,har jag som anställd rätt till obetalda semesterdagar .typ 3 st sammanhängande förutom den sparadeMed vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall du har rätt till några obetalda semesterdagar utöver den semesterdag du nämner att du har sparad.

Rätten till semesterdagar regleras i Semesterlagen, men exakt hur många semesterdagar du har rätt till beror också på om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen eller om du och din arbetsgivare har kommit överens om något speciellt i ditt personliga avtal. Dock kan du inte få sämre förmåner än vad lagen anger (2 § semesterlagen). I mitt svar kommer jag utgå från semesterlagen.

Enligt Semesterlagen har du rätt till 25 dagar semester varje semesterår, men beroende på hur länge du har arbetat och om du tjänat in semesterlön eller inte, är dessa antingen betalda eller obetalda. Dock, om du påbörjade din anställning efter den 31 augusti under semesteråret, har du bara rätt till 5 semesterdagar. (4 § semesterdagar)

Ett semesterår är perioden mellan 1 april ett år, till och med 31 mars följande år (3 § semesterlagen)

Hur många betalda semesterdagar man har rätt till, räknas ut enligt 7 § semesterlagen. Efter att man har räknat ut hur många betalda semesterdagar man har, har man rätt till resten obetalda, så att det uppgår till 25 stycken totala semesterdagar (som man har rätt till enligt lagen).

Dock kan du som arbetstagare avstå rätt till semesterledighet som inte är förenad med semesterlön (obetald semester). I detta fall ska du lämna besked till arbetsgivaren om hur du önskar förlägga din obetalda semester, hur många sådana dagar du önskar ta ut och ifall du önskar avstå sådan ledighet. Ledigheten kan dock bara avstås fram tills dess att den lagts ut. (8 § semesterlagen)

Angående om semesterledigheten ska vara sammanhängande, anges det i 12 § semesterlagen att om inget annat avtalats, ska ledigheten förläggas så att arbetstagaren får en ledighetsperiod om minst 4 veckor under juni-augusti. Ordet ledighetsperiod syftar på att ledigheten ska vara sammanhängande, därför ser jag inget problem med att du inte skulle kunna få semesterledighet under en sammanhängande period om 3 dagar.

Sammanfattningsvis, det korta svaret på din fråga är att ja, du har rätt till obetalda semesterdagar utöver den sparade du har. Om man utgår från semesterlagen och det inte finns kollektivavtal eller personligt avtal som anger annat, har en arbetstagare rätt till totalt 25 stycken semesterdagar under ett semesterår. Beroende på hur länge personen varit anställd/jobbat och således "tjänat in" semesterdagar med semesterlön, har hen rätt till x antal betalda semesterdagar. Utöver det har personen rätt till återstående obetalda semesterdagar för att det totalt ska uppgå till 25 stycken. Som arbetstagare kan du dock avstå obetalda semesterdagar om du skulle önska det, i så fall ska du meddela detta till din arbetsgivare. Arbetstagaren har rätt till 4 veckor sammanhängande semester under juni-augusti, därmed ser jag inga problem med att du inte skulle få 3 dagars sammanhängande ledighet.

Hoppas detta har besvarat din fråga! Tveka inte att höra av dig igen om något var oklart eller du har fler frågor!

Vänliga hälsningar,

Cornelia Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Semester och semesterersättning (369)
2021-10-28 Kan semesterersättning vara inbakad i OB?
2021-08-29 Kan semesterersättning antas ingå i lönen?
2021-08-26 Får semesterlön betalas ut löpande och utgör kostförmån en semesterlönegrundande inkomst?
2021-08-24 Fråga om semesterdagar

Alla besvarade frågor (96614)