Har jag rätt till nyttjanderättsersättning?

FRÅGA
Min ex fick kvarsittningsrätt via domstolen på en bostadsrätt som jag äger. Hon vägar nu att betala lägenhets kostnader i form av månadsavgift, lån och amortering. Vad säger lagen i detta fall?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid en separation kan nyttjanderättsersättning utgå om den ena personen bor kvar i en bostad som helt eller delvis ägs av den andra personen.

Om bostaden inte utgör samboegendom
Om bostaden inte räknas som samboegendom och domstolen har beslutat om kvarsittningsrätt för den personen som inte äger bostaden, ska domstolen bestämma vad sambon ska betala till den andra sambon för nyttjandet av bostaden (31 § sambolagen). Det framgår inte av din fråga om domstolen har beslutat om ersättning ska utgå. Har domstolen beslutat att ditt ex ska betala ersättning till dig kan du ansöka om betalningsföreläggande för indrivande av skulden (se vidare här).

Om bostaden utgör samboegendom
Utgör bostaden samboegendom finns ingen lagreglering och man får istället se till rättspraxis. I NJA 2006 s. 206 framgick att nyttjanderättsersättningen kan bli aktuell efter en separation mellan sambos och att ersättningen då bör beräknas från tidpunkten för separationen eller kort tid därefter. Det saknas tillräckligt med omständigheter i din fråga för att jag ska kunna göra någon bedömning. För mer vägledning i frågan rekommenderar jag dig att kontakta vår juristbyrå (här).

Det kan även vara klokt att ansöka om en bodelningsförättare som kan ta beslut om nyttjanderättsersättning ska utgå eller inte.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Matilda Bergström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll