Har jag rätt till nytt sommarjobb hos samma arbetsgivare jag sommarjobbat hos innan?

2019-05-27 i Anställningsformer
FRÅGA
Jag har varit säsongsanställd på samma arbetsplats sommaren 2012, 2014, 2015, 2016,2017 samt 2018. Nu inför sommaren 2019 ville de inte återanställa mig pga vad jag misstänker personliga skäl av chefen. Finns inga bevis att jag misskött mig. Älskade mitt jobb! Har jag några rättigheter eller är det bara att gilla läget? Känner mig väldigt orättvist behandlad med ett så abrupt avslut efter så många somrar hos dem.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga har du haft sex stycken separata säsongsanställningar tidigare somrar, alltså inte en anställning som löpt över samtliga år. Det innebär att inför sommaren 2019 har du ansökt om att återigen bli anställd på säsongskontrakt, det vill säga att ett nytt anställningsavtal ska ingås.

Arbetsgivaren har rätt att själv välja vem som ska få en tjänst – med vissa undantag

Vid nyanställningar gäller som utgångspunkt att arbetsgivaren har så kallad fri anställningsrätt. Det innebär att arbetsgivaren fritt får välja vem denne vill anställa eller inte anställa.

Det finns dock vissa undantag från arbetsgivarens fria anställningsrätt.

Det första undantaget är att arbetsgivaren får inte välja bort en arbetssökande på diskriminerande grunder, exempelvis för att den arbetssökande har ett visst kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder, religion eller annan trosuppfattning (2 kap. 1 § samt 1 kap. 4 § diskrimineringslagen).

Det andra undantaget är att arbetsgivaren inte får välja bort en arbetssökande på grund av att den arbetssökande är eller ska bli föräldraledig (16 § föräldraledighetslagen).

Företrädesrätt till återanställning

Det sista undantaget är att arbetsgivaren måste respektera reglerna om företrädesrätt till återanställning (25 § lagen om anställningsskydd). Arbetstagare som har sagts upp på grund av arbetsbrist och arbetstagare som anställts på viss tid och som på grund av arbetsbrist inte fått fortsatt anställning har företrädesrätt till återanställning, om behov av att anställa ny personal uppstår hos arbetsgivaren inom 9 månader efter anställningen upphörde. För att du ska ha företrädesrätt till ny säsongsanställning krävs även att du ska ha varit anställd hos arbetsgivaren sammanlagt i mer än sex månader under de senaste två åren, samt att du måste ha tillräckliga kvalifikationer för att kunna utföra arbetet. Dessutom måste du ha anmält till arbetsgivaren att du är intresserad av återanställning grundad på företrädesrätt.

Slutsats i ditt fall

Som utgångspunkt gäller alltså att arbetsgivaren har rätt att fritt välja vilka personer som ska anställas. Om de personliga skäl du nämner inte grundar sig på någon diskrimineringsgrund eller på att du är eller ska bli föräldraledig har arbetsgivaren troligtvis inte gjort något fel när arbetsgivaren valt att inte anställa dig igen inför sommaren i det avseendet. Däremot kan det vara bra att undersöka om du uppfyller kraven för företrädesrätt till återanställning, eftersom du har arbetat hos arbetsgivaren under de två föregående somrarna.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Alice Baum
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (684)
2020-05-26 När övergår tidsbegränsad anställning till en tillsvidareanställning?
2020-05-23 Måste anställningsavtalet vara skriftligt?
2020-05-16 Hur många timmar i veckan är en heltidsanställning
2020-05-09 Anställningsavtal och formkrav

Alla besvarade frågor (80318)