Har jag rätt till nödvärn?

FRÅGA
Hej! Jag har en fråga gällande nödvärn.Jag körde bil i förrgår och hamnade bakom en människa som vägrade flytta sig så jag kunde köra om honom. När jag väl kom om, så stannade jag framför honom och skulle gå fram och prata med honom för att berätta att hans beteende i trafiken inte är okej. När jag kommer fram till honom så blir jag slagen på hakan och min naturliga reaktion är att jag tar tag i honom och trycker upp honom mot bilen. Jag håller honom så ett tag för att sedan släppa honom. Jag undrar om min handling kan stödja sig på nödvärnslagen? Eftersom jag själv blev utsatt för ett angrepp i form av ett slag och jag försvarade mig själv?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Nödvärn är en ansvarsfrihetsgrund som innebär en rätt att bruka våld i syfte att försvara sig själv, någon annan eller något (egendom) mot ett pågående brottsligt angrepp som är överhängande. Nödvärnsgärningen får dock inte vara uppenbart oförsvarlig. (Brottsbalken 24 kap 1 §). I Brottsbalken 24 kap 1 § andra stycket anges fyra situationer där nödvärnsrätten gäller. Dessa tar sikte på brottsliga angrepp som riktar sig mot en person, dennes egendom, bostad eller lokal.

Om nödvärnsgärningen varit uppenbart oförsvarlig kan ansvarsfrihet beviljas genom nödvärnsexcess med stöd av BrB 24 kap 6 §. Det krävs emellertid att den angripne inte kunnat besinna sig pga. omständigheterna i det enskilda fallet. Vid nödvärnsexcessbedömningen ska bl.a. farans art, tiden som den angripne har haft på sig att överväga sitt agerade och dennes individuella egenskaper beaktas. Huruvida det brottsliga angreppet varit av ett oväntat slag har även betydelse vid bedömningen. Det kan inte ställas höga krav på en person som har varit tvungen att snabbt ta ställning till hur hon eller han ska agera.

I ditt fall (med de förutsättningar som du anger) verkar det som att din gärning faller under ansvarsfrihetsgrunden nödvärn. Din gärning går inte över vad som anses vara försvarlig (tillåtet). Detta beror på att du har blivit utsatt för ett pågående brottsligt angrepp som varit överhängande. Ditt agerande skedde direkt efter att du fick slaget. Detta betyder att det brottsliga angreppet fortfarande var pågående. Ditt agerande var dessutom försvarligt eftersom du använde inte dig av mer våld än vad nöden krävt. Ifall du exempelvis hade gått därifrån efter att du fått slaget och sedan kommit tillbaka för att slå han som slog dig, då skulle det inte längre röra sig om ett pågående brottsligt angrepp. Det brottsliga angreppet skulle anses vara avslutat och din gärning skulle inte längre kunna räknas som nödvärn.

Även den som själv försätter sig i en farlig situation har rätt till nödvärn. Av praxis framgår att den angripne får stanna kvar på brottsplatsen och bruka våld om denne blir överfallen. Detta gäller även om det inte finns någon särskild anledning att vistas just där. Se exempelvis NJA 1999 s. 460. Fallet handlar om ett bråk som uppstod i en taxikö mellan två män som tillfogat varandra kroppsskador. Högsta domstolen sa att den angripne hade rätt till nödvärn eftersom han blivit utsatt för ett brottsligt angrepp. Även om den angripne skulle ha haft möjlighet att lämna brottsplatsen så var det våld som han använt inte uppenbart oförsvarligt menade Högsta domstolen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Marie Gergy
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (193)
2021-12-03 Vad har kriminalvårdare för rättsligt skydd?
2021-11-21 Förmansorder 24:8 BrB
2021-11-19 Påverkar egendomens värde omfattningen av det våld man får använda sig av för att försvara sig i en nödvärnssituation?
2021-11-19 Finns det något rätt sätt att agera i självförsvar?

Alla besvarade frågor (97674)