Har jag rätt till nedsättning av på grund av stambyte?

Hyr en företagslokal i ett HSB hus som nu ska genomföra stambyte, dock inte i min lokal på bv men i alla bostadslägenheter. Jag kommer inte att kunna arbeta under dessa tre veckor men hyresvärden vill ändå att jag betalar full hyra, trots mina tre veckor utan inkomst. Kan detta vara lagligt rätt?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skulle handlingen anses vara misshandel gäller följande för tid beträffande stämning.

De störningar (stambyte) som du nämner är typiskt sett sådan brist som anses utgöra hinder i nyttjandet av hyresrätten (16 § 1 stycket p.3 jordabalken, här). I första hand är det hyreskontraktet som reglerar hyresgästens rättigheter gentemot hyresvärden i dessa situationer. Bestämmelser som strider mot det skydd lagen erbjuder hyresgästen är utan verkan mot denne (om inte annat anges, se nedan), eftersom jordabalken är tvingande till hyresgästens förmån (1 § 5 stycket jordabalken, här). Är du medlem i HSB kan dess stadgar reglera detta förhållande (här). I jordabalken ges hyresgästen rätt till nedsättning av hyran för de brister i hyresrätten som nämnts ovan (10-12 § jordabalken).

Däremot tillåts i lagen också att avtal träffas om inskränkning av denna rätt till ersättning till följd av att hyresvärden vidtar reparationer för att sätta lägenheten i avtalat skick eller för att utföra sedvanligt underhåll av lägenheten eller fastigheten i övrigt, eller annat arbete som särskilt anges i avtalet (16 § 3 stycket jordabalken). En sådan avtalsklausul brukar finnas med i standardavtal för hyresrätter och till sedvanligt underhåll hör till exempel stambyten. Min bedömning är att om en sådan klausul finns med i hyreskontraktet så bör den omfatta stambytet och i så fall kan du inte rikta några ersättningsanspråk mot hyresvärden i det här läget.

Undersök emellertid ditt hyreskontrakt för att ta reda på om du har rätt till ersättning.

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning