Har jag rätt till lönesamtal varje år?

FRÅGA
Hej!Jag har skrivit under ett fastanställningsavtal idag. I avtalet står att min nuvarande lön ska gälla även för hela 2020. Detta missade jag läsa längs ner på avtalet samt mina läsglasögon var inte heller tillräckligt bra för att läsa en text med olika storlekar. Jag undrar hur kan jag påverka detta nu? Varje anställd kommer att ha medarbetarsamtal, lönedialog och lönesättande samtal efter sina prestationer i februari-mars. Hur blir det nu för mig? Hur jag presterar mig spelar ingen roll för min lön...? Det känns bara inte rätt?Hoppas att jag kan få en återkoppling,Mvh
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

Tillämplig lag

Vi kommer att kika närmare på medbestämmandelagen (MBL), avtalslagen (AvtL) och även beröra något relevant rättsfall.

Du och din arbetsgivare har ingått ett bindande anställningsavtal

Ett anställningsavtal är som regel bindande när det skrivs under av båda parter. Ansvaret ligger primärt på dig att se till att du är medveten om och införstådd med vad det är du skriver under.

Skulle det däremot visa sig att texten har varit väldigt liten och varit skriven och placerad på ett sådant sätt att det framstår som att arbetsgivaren försökt gömma villkoret, så skulle du kanske nå framgång med att begära att avtalet jämkas i domstol, med vilket menas att villkoret kan tas bort (36 § AvtL).

Om din arbetsgivare är bunden av ett kollektivavtal kan villkoret strida mot detta

Det framgår visserligen inte att det finns något kollektivavtal på din arbetsplats, men om det gör det, och alla andra på företaget har rätt till ett lönesamtal som du själv skriver, så ska även du ha den rätten, även om du inte själv är fackligt ansluten (AD 1977:49).

Arbetsgivaren får nämligen inte avtala om mindre fördelaktiga villkor för de fackligt anslutna anställda än de som följer av kollektivavtalet, vilket man har kommit fram till i rättsfallet ovan även gäller för icke fackligt anslutna anställda (27 § MBL).

Det bör dock poängteras att om du inte själv är fackligt ansluten, så har du ingen generell rätt till lönesamtal.

Mina råd

Prata först och främst med din arbetsgivare och se om det inte finns någon möjlighet att du skulle kunna få ha ett lönesamtal.

Fungerar inte det bör du vända dig till ditt fackförbund för hjälp, förutsatt att du är fackligt ansluten.

Om du inte är fackligt ansluten återstår möjligheten att gå till domstol för att få ditt anställningsavtal jämkat, men jag hade behövt mer information för att kunna bedöma om du skulle haft framgång med en sådan talan eller inte.

Jag hoppas att du fick svar på din fundering och önskar dig en fortsatt trevlig helg.

Med vänliga hälsningar

Mattias Törnström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (660)
2020-07-12 Hur mycket dröjsmålsränta har jag rätt att begära?
2020-07-06 Har jag rätt att få ut uppgifter om andra arbetssökande om jag inte anställts?
2020-06-24 Har man rätt att arbeta kvar när en verksamhet övergår till en ny ägare?
2020-06-21 Hur vet jag om jag fortfarande är anställd?

Alla besvarade frågor (81821)