Har jag rätt till längre rast när jag äter under rasten?

2018-04-30 i Rast
FRÅGA
Om man äter på sin rast har man då tält till en längre rast (45min istället för 30min? ) Arbetar på förskola.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår det har du enligt ditt anställningsavtal rätt till 30 minuters rast och du undrar om du kan ta en längre rast när du behöver lägga tid på att äta lunch. Eftersom du nämner att du jobbar på en förskola kommer jag också ta upp det som kallas pedagogisk lunch, om du skulle syfta på att äta lunch med barnen på förskolan.

Man ska ha rast på minst 30 min senast efter fem timmars arbete

Du ska ha rast så att du inte jobbar i mer än fem timmar i sträck. Hur många raster, hur långa de är och när under dagen rasten ska tas bestäms baserat på vad som är "tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena". Arbetsgivaren ska på förhand ange rasternas längd och förläggning så noga som möjligt (Arbetstidslagen 15 §). Det står alltså inte något detaljerat om rasters förläggning, längd eller andra detaljer. Arbetsmiljöverket anger att en rast minst ska vara 30 minuter, men i övrigt är det till stor del arbetsgivaren som bestämmer över rasterna.

Reglerna om raster påverkas inte av om du äter eller inte på rasten. Om du en vanlig dag på jobbet arbetar mer än fem timmar ska du få en rast som minst är 30 minuter lång. Har arbetsgivaren bestämt att du har 30 minuter rast, så har du inte rätt att ta längre rast på grund av att du äter.

Raster kan påverkas av kollektivavtal

Eftersom du jobbat inom förskolan är det stor chans att det finns ett kollektivavtal. Ibland står det särskilda saker i kollektivavtalet om exempelvis hur långa rasterna ska vara och hur de ska förläggas under arbetsdagen. Om det står något särskilt i kollektivavtalet gäller det.

Pedagogisk lunch för anställda inom skolan

Eftersom du jobbar på förskola skulle du kunna syfta på vad som gäller om du äter med barnen på skolan, en så kallad pedagogisk lunch. En pedagogisk lunch är en del av arbetet och du har fortfarande ansvar för barnen under den tiden. Därför räknas det inte som en rast om du äter lunch med barnen och hur lång tid du äter lunch får helt enkel anpassas efter själva arbetsuppgiften. Du har fortfarande rätt till hela din 30-minutersrast, trots att du äter lunch med barnen. Den rasten ska förlägga någon annan gång under dagen.

Sammanfattningsvis har du alltså inte någon rätt att ta längre rast för att du äter under tiden. Lagen säger inte mycket mer än att arbetsgivaren får bestämma över rasterna och rasterna måste vara "tillfredsställande". Arbetsmiljöverket har sagt att rasten ska vara minst 30 minuter, och det låter på din fråga som om du har 30 minuter rast vanligtvis. Pedagogiska luncher räknas inte som en rast.

Det kan finnas mer detaljerade bestämmelser om raster i kollektivavtal. Arbetsgivaren kan också välja att ge längre raster, eller förlägga dem på något annat sätt än i dagsläget så länge det är i enlighet med lag och avtal. Är det problem med rasterna kan du alltså också prata med arbetsgivaren om det.

Jag hoppas att detta har gett dig svar på din fråga. Annars är du välkommen att höra av dig till Lawline igen.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Rast (77)
2020-08-10 Avstå från rast - gå tidigare från jobbet?
2020-08-01 Får arbetsgivaren dra av lunchrast även om man inte har någon?
2020-07-30 Är det lagligt att tvinga arbetstagare att arbeta på obetald rast?
2020-07-13 Rätt till rast vid 7 timmars arbete

Alla besvarade frågor (82783)