Har jag rätt till hävning enligt konsumentköplagen om en häst jag har köpt är mindre värd än vad jag trodde?

2019-09-14 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej!Jag undrar vilka rättigheter jag som köpare (privatperson) att häva ett köp enligt konsumentköplagen av en hästhandlare? Enligt hästhandlaren hade ponnyn (som är 11 år och köptes in för att under året tävlas i de högsta ponnyklasserna) enligt säljaren gått de högsta klasserna och skulle vara en ponny som man direkt kunde starta i de höga klasserna med. Av just den anledningen var priset på ponnyn extremt högt. Den skulle köpas in från Tyskland.En kort tid efter att ha mottagit ponnyn anade jag oråd och började söka efter information om ponnyns historik. Det visade sig att den var inköpt från Irland och hade endast gått de lägsta ponnyklasserna i UK under åren 2014-2016. Därefter har den inte tävlats alls (och den finns såklart inte ens registrerad i tävlingsdatabasen i Tyskland). Vi vet alltså inte ens om den har kapacitet att ens tränas upp till de klasser som den var inköpt för...Vad säger konsumentköplagen om rätt till hävning av köpet? Anses "varan" vara felaktig eller gäller rätten till hävning endas fysiska fel som skador o. dyl.?Jag misstänker att ponnyns värde ligger långt under hälften av inköpspriset på svenska marknaden och jag hade såklart aldrig betalat det priset om jag hade vetat sanningen innan.Jättetacksam för snabbt svar!
SVAR

Hejsan! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Aktuell lagstiftning
Det är viktigt att veta vilken lag som är tillämplig under vilken situation när det gäller hävningsfrågor. Eftersom konsumentköplagen (förkortat kköpl hädanefter) ger en starkare rätt än andra lagar att häva. Observera att om hästhandlare inte anses ha en näringsverksamhet (där personen handlar hästar för sin försörjning) så kan köplagen vara tillämplig och då gäller andra standards på hävning. Köplagen kan även vara tillämplig om du anses vara en hästhandlare. Men jag utgår från mitt svar att du är en privatperson som handlar hästen för privat bruk samt att hästhandlare säljer hästar för sin försörjning, i detta fall blir konsumentköplagen tillämplig. Konsumentköplagens tillämpning innebär att alla villkor som är till nackdel för dig som konsument är utan verkan, kköplag 3§.

Fel på varan
För att åtgärder som hävning ska kunna bli aktuellt så måste vi utreda om det är ett faktiskt fel på hästen enligt kköpl 16§. Ett fel behöver inte vara ett fysiskt fel så som skador utan det kan vara att det avviker från vad ni har kommit överens om. Bedömningen avser varans ändamålsenlighet och inte dess kvalitet, om hästen hade som ändamål att tävla i de hösta klasserna samt att köparen utlova att den hade gjort det så anser jag att det är fel på varan. Priset för hästen är också en indikator på vad ni har kommit överens om och om att båda har insett vid köptillfället att hästens ändamål var att tävla i högsta klasserna. Jag anser därför att hästen är felaktig i den mån att den faller in i kköpl 16§.

Reklamation och påföljder
Först och främst, för att kunna göra påföljder gällande måste du reklamera inom skälig tid från och med du har märkt felet. Om du skickar ett mejl till säljaren och informerar om situationen inom två månader från och med du har märkt det så är det alltid skälig tid, kköpl 23§. Jag rekommenderar att alltid göra det skriftlig i och med att det är lättare att bevisa vid en eventuell tvist.

Köparen kan kräva olika påföljder vid fel i varan och då i första hand avhjälpande eller omleverans och i andra hand hävning eller prisavdrag, kköpl 22§ och 28§. Då omleverans och avhjälpande förefaller att inte vara ett alternativ i ditt fall kvarstår det för säljaren att ge dig ett prisavdrag.

Härmed till din fråga angående hävning. Häva köpet kan du göra om det är av väsentlig betydelse för dig, kköpl 29§. Vad väsentlig betydelse innebär avgörs i specifika fallet (se prop. 1989/90:89 s. 128). Det avgörs utifrån vad köparen kan tänka sig utgöra ett väsentligt avtalsbrott. I denna bedömning beaktas alla omständigheter som kan tänkas vara av betydelse i situationen.

Är det av väsentlig betydelse?
Det bör belysas att detta fel som du har haft på hästen inte är ringa. En indikation är att du anser att inköpspriset på denna häst borde ha varit långt under hälften av vad det du gav för den. Det är alltså inte ett "vanligt" fel som i marknaden brukar medfölja ett köp av en häst. Felet kan inte avhjälpas eller levereras om, vilket är av betydelse för bedömningen enligt propositionen ovan. Att räknas in bör även att det är en vara som är väldigt svår att ersätta eftersom tävlingshästar i toppklass inte finns i marknaden i överflöd. Jag menar därmed att felet på varan är av väsentlig betydelse för dig och att du bör ha rätt till hävning.

Först och främst bör du tänka på att reklamera till säljaren så snabbt du kan.

Hoppas jag har varit till hjälp!

Med vänliga hälsningar.

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (999)
2020-05-25 Vad kan konsumenten göra när säljaren är i dröjsmål med varan?
2020-05-22 Köpares rättigheter vid fel i vara - bil
2020-05-21 Vad händer om jag säljer tillbaka en vara istället för att häva köpet?
2020-05-17 Vad krävs för att häva ett bilköp?

Alla besvarade frågor (80220)