Har jag rätt till försörjningsstöd?

2021-02-07 i Myndigheter
FRÅGA
Hej, är det möjligt att få socialbidrag/försörjningsstöd/annan ekonomisk ersättning ifall man inte kan vara arbetssökande/stå till arbetsmarknadens förfogande pga. en ansträngd hem- och familjesituation (pga. familjemedlem som är svårt/allvarligt sjuk)? Undrar då jag (dotter, 27 år, till en svårt sjuk mamma) är hemmaboendes tillsammans med mina föräldrar och har en ansträngd hemsituation till följd av min mammas sjukdomstillstånd. Jag har enbart en timanställning och inget fast arbetsschema eller förutbestämda arbetsdagar från chefens sida, utan jag arbetar enbart strödagar (helger) varje månad tills jag får besked från min chef att dem inte längre har behov av mig som timanställd. Har läst att man har rätt till antingen ersättning från AF/via socialen, det sistnämnda genom försörjningsstöd/socialbidrag, men att man ska vara arbetssökande/stå till arbetsmarknadens förfogande i båda fallen. Min undran är alltså ifall man fortfarande kan få ekonomisk ersättning då man inte klarar av sin ekonomi när man är hemmaboendes tillsammans med sina föräldrar, där den ene är sjukpensionär och den andre svårt sjuk och i stort behov av dagligt stöd av mig som dotter? Är det således möjligt att i mitt fall få någon typ av ekonomisk ersättning? Om ja, hur ska jag i sådant fall gå tillväga och vad krävs för att styrka vår livssituationsproblematik? Om ni inte kan svara på detta, vem/var kan jag vända mig? Innerligt tack på förhand. Vänliga hälsningar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst vill jag beklaga att du har hamnat i denna tråkiga situation.

Vad är problemet

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om du kan få bistånd/försörjningsstöd när du tar hand om din sjuka mamma, fastän du inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande. Frågan regleras i socialtjänstlagen (SoL).

Försörjningsstöd

Den om inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för sin försörjning och för livsföringen i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå.

När man inte kan försörja sig har man rätt till försörjningsstöd, om man står till arbetsmarknadens förfogande, vilket du själv skriver i frågan.

Men det finns till undantag till huvudregeln att man måste stå till arbetsmarknadens förfogande. Om det finns godtagbara skäl har den enskilde rätt till försörjningsstöd fastän hen inte står till arbetsmarknadens förfogande (4 kap., 1 §, SoL).

Vad som är godtagbara skäl till att inte stå till arbetsmarknadens förfogande ska bedömas från fall till fall. I ditt fall beror det på att du tar hand om din svårt sjuka mamma som behöver din själv, eftersom din pappa är sjukpensionär.

Enligt lagens förarbeten är sjukdom i familjen eller andra trängande familjeangelägenheter ett godtagbart skäl till att inte stå till arbetsmarknadens förfogande, fastän man får försörjningsstöd.

Därmed anser jag att du har rätt till bistånd/ försörjningsstöd.

Anhörigbidrag

Du kan även ha rätt till anhörigbidrag (4 kap., 2 §, SoL). Du kan fråga din kommun om detta, eftersom anhörigbidrag är ett frivilligt bidrag som socialnämnden (din kommun) kan välja att ge dig.

Du beskrev din situation jättebra för oss på Lawline. Om du kontakter kommunen och förklarar situationen ska dem hjälpa dig.

Du är välkommen till att återkomma till oss på Lawline, ifall du behöver mer hjälp!

Hur du kan gå vidare med din fråga

Jag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!

Om du har behov av ytterligare rådgivning rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.

Vänligen,

Geske Lovmand Hvid
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (445)
2021-10-21 Om att lägga till ett efternamn som har funnits i släkten längre tillbaka
2021-10-17 Sekretess inom socialtjänsten
2021-10-17 Hur överklagar man ett beslut om försörjningsstöd?
2021-10-16 Får en myndighet ta ut en avgift för en kopia/avskrift av en allmän handling?

Alla besvarade frågor (96471)