Har jag rätt till en annan tjänst som sjukskriven?

2019-03-07 i Sjuk
FRÅGA
Hej! Jag har en anställning som CFO, har gått in i väggen nu, jag klarar inte av att vara arbetsledare och ha huvudansvar. Min arbetsgivare har erbjudit mig en provanställning som redovisningschef. Kan man ha en provanställning hos samma arbetsgivare efter det att jag sagt upp mig som CFO?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Jag kommer i mitt svar inledningsvis till dig att redogöra för din arbetsgivares rehabiliteringsskyldighet. Avslutningsvis kommer jag att besvara din fråga om du kan säga upp dig för att sedan söka en tjänst och få en provanställning för en annan tjänst.

Arbetsgivaren rehabiliteringsansvar

Om du som arbetstagare inte kan fullgöra dina arbetsuppgifter, eller har nedsatt arbetsförmåga, på grund av sjukdom har du till viss del ett förstärkt anställningsskydd. Det innebär att de brister som uppstår på grund av sjukdomen inte är saklig grund för uppsägning. Istället träder arbetsgivarens rehabiliteringsskyldighet in, vilken är långtgående. Först när arbetsgivaren har fullgjort sin rehabiliteringsskyldighet, och undersökt exempelvis möjligheten till omplacering, kan saklig grund för uppsägning föreligga. Att du inte kan arbeta som CFO innebär som utgångspunkt inte att arbetsgivaren har rätt att säga upp dig.

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar innebär att arbetsgivaren ska göra en egen utredning av rehabiliteringsbehovet, den ska planlägga rehabiliteringsarbetet och genomföra de stöd- och anpassningsåtgärder som behövs. Värt att notera är att desto större ett företag är, desto större är företagets rehabiliteringsskyldighet. Exempelvis är det lättare att omplacera en sjuk arbetstagare för ett större företag än för ett mindre.

Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet

För att en omplacering ska vara aktuell krävs det att den dels är möjlig, dels att den är skälig. Möjligheten innebär att det ska finnas ett ledigt arbete inom arbetsgivarens verksamhet. Arbetsgivaren är inte skyldig att skapa en ny tjänst för att omplacera dig. Skäligheten innebär att arbetstagaren efter en normal inskolning ska kunna utföra de nya arbetsuppgifterna, det ska alltså inte krävas en omskolning för att arbetstagaren ska vara kvalificerad för det nya arbetet. Även här görs en bedömning i det enskilda fallet om hur långtgående omplaceringsskyldigheten är. Ett större företag anses ha fler möjligheter till omplacering än ett mindre företag. Om det är möjligt ska omplaceringen avse ett arbete som är likvärdigt med det tidigare arbetet. Arbetstagaren kan dock behöva gå med på längre avstånd mellan hem och arbetsplats, lägre sysselsättningsgrad och lägre lön. Har arbetstagaren utan godtagbar anledning avböjt ett erbjudet arbete så har i allmänhet inte arbetsgivaren någon skyldighet att lämna några ytterligare erbjudanden.

I ditt fall har arbetsgivaren förvisso inte gett sken av att den vill säga upp dig på grund av din sjukdom. Tvärtom förstår jag (efter kontakt med dig per e-post) att rehabiliteringsåtgärder är inledda. Du har ingen uteslutande rätt att fritt välja en omplacering inom företaget (det är arbetsgivaren som har en skyldighet att omplacera dig).

Mitt förslag är, om så inte redan skett, att du föreslår för din arbetsgivare att du omplaceras till en tjänst som redovisningspersonal. Tjänsten är efter vad du beskriver ledig, så länge du inte saknar kvalifikationer för den torde det inte vara något problem. Utgångspunkten är att arbetsgivaren inom ramen för sitt rehabiliteringsansvar är skyldig att göra allt som är möjligt för att anställningen skall bestå, i det ingår utifrån arbetsgivarens resurser och din arbetsförmåga att omplacera dig.

Kan du säga upp dig och söka en provanställning?

I teorin står det dig fritt att säga upp dig från din anställning och att du följer eventuell uppsägningstid som är avtalad er emellan. Det står dig även fritt att söka en ny tjänst hos din arbetsgivare. I det skedet är det sedan upp till arbetsgivaren huruvida den vill anställa dig, dock finns det ingen skyldighet att anställa dig. Det innebär att om du säger upp dig och sedan söker en ny tjänst, finns det en risk att arbetsgivaren väljer att anställa någon annan. Om det avtalas om en provanställning har du ett mycket sämre anställningsskydd än vad du har i nuläget. Just nu har du ett starkt anställningsskydd.

Det får avtalas om en provanställning om högst sex månader. Provanställningen är för att arbetsgivaren ska ha möjlighet att utvärdera dig och utgångspunkten är att den sedermera ska övergå till en tillsvidareanställning. Det kan i vissa fall vara tillåtet att provanställa en medarbetare som tidigare varit anställd på arbetsplatsen, så kan det vara exempelvis om det rör sig om helt nya arbetsuppgifter än vad den anställde tidigare arbetat med.

Sammanfattning och råd

Du kan säga upp dig från din arbetsplats och söka en ny anställning därefter hos din arbetsgivare med provanställning. Eftersom det är en tjänst med (antar jag) helt andra arbetsuppgifter än du haft tidigare kan det vara godkänt med en provanställning. Min rekommendation är däremot att du inte säger upp dig för att söka en tjänst med provanställning. Dels har arbetsgivaren ingen skyldighet att anställa dig, dels har du som provanställd ett dåligt anställningsskydd. Arbetsgivaren kan om du är provanställd säga upp dig från en dag till en annan, utan att behöva uppge någon anledning till det.

Då rehabiliteringsåtgärder är inledda är min rekommendation att du för en dialog med din arbetsgivare att du blir omplacerad till tjänsten på redovisningsavdelningen. Tjänsten är ledig och som jag förstår det saknar du inte heller kvalifikationer för den. Du kan förvisso inte kräva en omplacering till just den tjänsten, men arbetsgivaren har en omplaceringsskyldighet för att du ska kunna återgå i arbete. Om det inte är aktuellt att återgå till arbete som CFO kan därmed ett alternativ vara att du omplaceras till en annan tjänst. Det finns en risk att arbetsgivaren väljer att erbjuda dig omplacering till en annan tjänst vilket du måste acceptera (under förutsättning att den är skälig och möjlig). Förhoppningsvis kan du få till stånd en omplacering till den tjänst du har, vilket kommer att innebära att fortsatt starkt anställningsskydd, i jämförelse med om du säger upp dig.

Om du har några kompletterande frågor är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sjuk (186)
2020-07-30 Hur mycket får man vara sjuk från arbetet?
2020-07-23 Kvalifikationstid för sjuklön
2020-07-22 Har jag rätt till sjuklön på mitt sommarjobb?
2020-07-15 Kan en arbetsgivare kräva att man svarar i telefon när man är sjukskriven?

Alla besvarade frågor (82723)