Har jag rätt till betalt för utfört provjobb?

2021-03-31 i Övrigt
FRÅGA
Hej! Jag är arbetssökande och fick en intervju, samt en provjobbdag på ett ställe. Jag jobbade några timmar på en helgdag. Arbetsgivaren informerade en vecka senare att de valt att gå vidare med andra kandidater. Fick i efterhand även information om att de enda som får betalt för dagen de provjobbat är de personer som blivit erbjuden tjänst. Min fråga är alltså om jag har rätt till betalt för dessa timmar som jag jobbade, då de aldrig framgått att det handlade om gratisjobb? Eller är det jag som tabbat mig, som inte frågade om detta innan jag jobbade för dom? Tacksam för svar! Mvh.
SVAR

Hej och tack för att du väljer att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar ifall du har rätt att få betalt för de timmarna du provjobbade hos ett företag, trots att du inte fick tjänsten.

Tillämplig lag för situationen är främst Lagen om anställningsskydd (LAS) och Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL)

Du har alltid rätt att få lön, i form av pengar, för utfört arbete, så även vid provjobb. Detta är dock inget som anges i lagen, utan är en underförstådd princip. Varför vissa arbetsgivare ibland sätter i system att inte betala sina provjobbare, trots att de har rätt till betalning.

När du och arbetsgivaren kom överens om att du skulle provjobba ingick ni ett avtal med varandra, antingen muntligt eller skriftligt. Anställningsavtal är inte reglerade i lag, utan behandlas som vanliga avtal men i bedömningen tar man stöd i om arbetsgivaren är sluten till kollektivavtal eller inte. Ett avtal är ogiltigt om det upphäver eller inskränker arbetstagarens rättigheter enligt lag (2 § andra stycket LAS).

De flesta arbetsplatser idag är anslutna till kollektivavtal och fackorganisationer. Även om du själv inte är sluten till kollektivavtal, gäller det kollektivavtal som arbetsgivaren du arbetade för är ansluten till (2 § sjätte stycket LAS) . Beroende på hur kollektivavtalet ser ut, är det troligtvis ett brott mot kollektivavtalet att inte betala någon för utfört arbete, även om det avser provjobb. Arbetsgivare som bryter mot kollektivavtal gör sig skyldig till kollektivavtalsbrott och blir då skadeståndsskyldig (54-55 §§ MBL).

Jag skulle rekommendera dig att kolla vad det står i kollektivavtalet som tillämpas hos arbetsgivaren du arbetade för; om det där står att en anställd inte får provjobba utan lön, gäller det även dig då du slöt avtal med arbetsgivaren genom provjobbet. Vidare skulle jag rekommendera dig att prata med arbetsgivaren och även med facket om du känner att du behöver vidare hjälp och stöd.

Sammanfattning

Du har alltid rätt att få lön för utfört arbete, även vid provjobb. Dock är detta inget som är reglerat i lag, utan är en underförstådd princip. Man bedömer avtalet som ingicks mellan dig och arbetsgivaren, med utgångspunkt i ifall det finns kollektivavtal eller inte. Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen kan det anses som kollektivavtalsbrott att inte få betalt för utfört arbete och då kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig.

Min rekommendation är att kolla det tillämpliga kollektivavtalet, prata med arbetsgivaren eller i sista steget med facket för att ta ut din rätt till lön.

Hoppas detta gav dig svar på din fråga. Om något är oklart eller om du har fler frågor, är du varmt välkommen att höra av dig till Lawline igen.

Vänliga hälsningar,

Cornelia Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1957)
2021-10-26 Komplettering krävs
2021-10-23 Kan arbetsgivare kräva tillbaka felaktigt utbetald lön?
2021-10-21 Arbetsgivarens rätt att kräva frånvaroanmälan
2021-10-14 Kan arbetsgivares krav på manuellt körkort vara indirekt diskriminering?

Alla besvarade frågor (96612)