Har jag rätt till betald lön under uppsägningstiden när jag är arbetsbefriad?

FRÅGA
Hej jag blev uppsagd den 20 augusti pga arbetsbrist och som kompensation sa dom att jag skulle få betald lön för dom sista dagarna i augusti och hela september men jag har bara fått mina semesterdagar betalda och som en kommentar på avtalet så står det "Uppsägningstiden är arbetsbefriad samt avräkningsfri." När jag kontakter mitt gamla jobb så säger dom att dom så sa dom att dom inte minns det. Har jag blivit lurad eller har jag rätt till betalad lön under uppsägningstiden när jag är arbetsbefriad ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om detta finns i Lag (1982:80) om anställningsskydd.

En arbetstagare som har blivit uppsagd har rätt att under uppsägningstiden behålla sin lön och andra anställningsförmåner även om arbetstagaren inte får några arbetsuppgifter alls (12 §). Arbetsgivaren får bara sluta betala ut lön om du som arbetstagare får ersättning från annan anställning under uppsägningstiden (13 §). Du kan alltså inte få dubbel lön under uppsägningstid.

Din arbetsgivare har alltså en skyldighet att betala ut full lön till dig, under förutsättning att du inte fått ett nytt jobb.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (761)
2021-06-04 Har jag företrädesrätt?
2021-05-31 Arbetsgivarens skyldigheter vid olycka
2021-05-31 Är ett muntligt anställningsavtal bindande?
2021-05-29 Hur fungerar arbetsgivarens omplaceringsskyldigheter?

Alla besvarade frågor (93077)