Har jag rätt till avgångsvederlag om jag bedriver förtroendeskadlig bisyssla och väljer att sluta?

2019-09-22 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Min arbetsgivare (kommun) hävdar att min bisyssla kan vara förtroendeskadlig. Jag är anställd som familjebehandlare (för närvarande mammaledig) och har egen verksamhet som innefattar hälsovägledning och healing bla. Det man anser är förtroendeskadligt är att jag pratar om, och rekommenderar, CBD produkter. Det är produkter helt utan THC och som är lagliga att använda i Sverige. Cheferna säger att allmänheten kan uppfatta det som att jag glorifierar droganvändning och anser därför att jag måste välja; min bisyssla eller min anställning. De säger själva att de förstår att det INTE är drogglorifiering jag håller på med men är rädd att allmänheten ska uppfatta det så. Jag har meddelat dem att jag väljer att säga upp mig. Nu hävdar somliga att jag har rätt till avgångsvederlag och att arbetsgivaren skött processen felaktigt. Jag har ännu inte skrivit på något papper, endast meddelat mitt beslut via mail. Jag har egentligen ingen lust att "bråka", för det tar bara energi, men jag vill veta vad jag har för rättigheter här och om det är så att jag kan kräva saker av in arbetsgivare. De har inte gett mig något skriftligt krav, utan det har varit två möten ang detta. Är det nån vits med att driva detta med avgångsvederlag eller ska jag bara säga upp mig och gå därifrån?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

I de flesta kollektivavtal och ibland även i enskilda anställningsavtal finns den anställdes ansvar mot arbetsgivaren fastställt. En del regler gäller även om de inte är uttalade, samt en del regler finns i lagen om offentlig anställning (LOA). Bestämmelserna om bisysslor i lagen om offentlig anställning gäller även arbetstagare hos kommuner, landsting och kommunalförbund (2 § LOA).

Enligt lagens bestämmelser får inte en arbetstagare ha någon anställning eller något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende (7 § LOA). Arbetsgivaren ska på lämpligt sätt informera arbetstagarna om vilka slags förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten. En arbetstagare ska på arbetsgivarens begäran lämna de uppgifter som behövs för att arbetsgivaren ska kunna bedöma arbetstagarens bisysslor. En arbetsgivare ska besluta att en arbetstagare som har eller avser att åta sig en bisyssla som kan rubba förtroendet för opartiskheten i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende ska upphöra med, eller inte åta sig bisysslan. Beslutet ska vara skriftligt och innehålla en motivering (7a-7c § LOA).

Som jag förstår det har du inte blivit uppsagd av din arbetsgivare på grund av den eventuellt förtroendeskadliga bisysslan du bedriver, utan du har valt att själv säga upp dig. Om bisysslan är sådan att den kan anses vara förtroendeskadlig ska arbetsgivaren i ett första skede besluta att du upphör med bisysslan. Om så inte sker kan det bli aktuellt med varning, löneavdrag och i förlängningen även uppsägning av dig. Om du väljer att inte sluta med bisysslan och din arbetsgivare beslutar om disciplinära åtgärder kan du välja att gå till domstol. Det är givetvis felaktigt att besluta om disciplinära åtgärder och uppsägning om bisysslan inte anses som otillåten. Dessvärre kan jag inte finna att den situation du befinner dig i är prövad och det går att argumentera å ena sidan för att bisysslan skulle vara tillåten (så som du skriver), men det kan även argumenteras för att den är otillåten då den är förtroendeskadlig.

Du har ingen lagstadgad rätt till något avgångsvederlag då avgångsvederlag inte är lagreglerat. Ett avgångsvederlag är något en arbetsgivare och arbetstagare kan komma överens om. Så skulle t.ex. kunna vara fallet om arbetsgivaren är osäker på om din bisyssla är otillåten och om de har möjlighet att säga upp dig. Då kan arbetsgivaren "köpa ut dig" med ett avgångsvederlag. Däremot har arbetsgivaren ingen skyldighet att betala något avgångsvederlag, lika lite som en arbetstagare behöver acceptera en uppsägning som inte har saklig grund.

Hoppas du fick klarhet i vad som gäller, kortfattat har du sannolikt inte rätt till något avgångsvederlag. Din arbetsgivare ska i ett första skede besluta att du ska upphöra med bisysslan, om så sker ska det inte ske några fler åtgärder. Om du däremot fortsätter, trots beslut, kan arbetsgivaren i förlängningen säga upp dig.

Om något är oklart i mitt svar till dig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå50 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-09-23 12:14
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1641)
2019-10-18 Fråga om anonymitet och arbetstagares lojalitetsplikt
2019-10-13 Vikariat som ej förlängs. Har efterfrågad utbildning och erfarenhet. Är det okej?
2019-10-12 En arbetsgivare har inte rätt att kolla upp anställdas bankkonton
2019-10-09 Bråk om arbetsvillkor

Alla besvarade frågor (73822)