Har jag rätt att uppföra minnessten på köpt grav?

FRÅGA
Om jag äger en grav , köpt och den är tom så är min fråga om jag kan sätta en minnessten med skrift Till minne av min mamma (hennes Namn) och ha graven som en minneslund att besöka .
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår utifrån din fråga att du har förköpt en gravplats. En förköpt gravplats ska skötas på samma sätt som alla andra gravplatsen och det är då Begravningslagen som reglerar dina rättigheter och skyldigheter som gravrättsinnehavare.

Som gravrättsinnehavare har du till att börja med rätt att bestämma vilka som ska gravsättas inom gravplatsen, det framgår av 7kap 21 §.

Du som innehavare av en gravrätt har rätt att förse gravplatsen med en gravanordning, t.ex. en minnessten, så länge det inte strider mot vad som är avsett att gälla för den del av begravningsplatsen där gravplatsen ligger, framgår av 25 §.

Du har rätt att bestämma gravanordningens, minnesstenens, utseende och även gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt.

Om du som gravrättsinnehavaren vill uppföra en ny eller ändra en befintlig gravanordning så måste upplåtaren av gravplatsen godkänna detta, 27 §. Ett godkännande måste alltså lämnas innan du uppför en minnessten.

Detta görs genom att du gör en anmälan om detta till din församlingsexpedition. Det finns vanligtvis en blankett vid namn "gravordningsansökan".

Kyrkogårdsförvaltningen kommer att ta ett beslut om godkännande av gravanordningen och meddelar sedan detta till dig skriftligen. Om avslag skulle ges finns en möjlighet till överklagan. Detta görs i sådana fall till Länsstyrelsen.

Efter att ett godkännande har getts får man heller inte ta bort anordningen utan upplåtarens godkännande. Detta framgår i 28 § Samma förfarande med anmälan gäller då.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Linn Nyberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (984)
2021-11-30 Bröstarvinges arvsrätt
2021-11-29 Var vänder man sig om man behöver någon som förvaltar ett dödsbo?
2021-11-25 Vem ansvarar för dödsboet
2021-11-22 Kan man ärva skulder? Vem skall ansöka om konkurs för ett dödsbo som är på obestånd?

Alla besvarade frågor (97574)