Har jag rätt att ta bort grannens häck som växer in på min tomt?

2020-09-01 i Fastighet
FRÅGA
Om grannen inte klipper sin häck,den växer in på min tomt ca1,5meter,har jag rätt att anlita någon för klippning och att grannen faktureras för kostnaden?? Tackar för svar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag utgår i mitt svar från att du bor på en fastighet som du själv äger. I jordabalkens 3 kapitel finns regler om rättsförhållanden mellan grannfastigheter.

Du har rätt att ta bort rötter och grenar som växer in på din tomt

Man har rätt att ta bort rötter och grenar som växer in på den egna fastigheten om det medför olägenhet. Om borttagandet orsakar betydande skada för grannen så ska grannen först ges tillfälle att själv utföra åtgärden (3:2 första stycket JB). Även om det inte skulle orsaka någon skada så bör grannen av grannelagshänsyn ändå kontaktas innan rötterna eller grenarna tas bort (3:1 JB).

I ditt fall innebär detta att du har rätt att ta bort rötter och grenar från grannens häck som växer in på din tomt. Du bör dock först ta kontakt med grannen och ge denne möjlighet att först åtgärda problemet. Gör grannen inget åt saken har du rätt att åtgärda det själv (eller anlita någon annan som utför arbetet). Viktigt att tänka på är att du bara får ta bort rötter eller grenar som har växt in på din fastighet. Du får alltså inte ta bort hela häcken eller klippa häcken på den del som befinner sig på din grannes tomt.

Du kan behöva stå för kostnaden

Lagen säger inget om att ägaren till den växt som växer in på en grannes tomt ska stå för kostnaden av borttagandet. Du har därför ingen lagstadgad rätt att fakturera grannen för kostnaden. Om du och din granne inte kommer överens om något annat kommer du därför själv behöva stå för kostnaden av borttagandet.

Vänliga hälsningar

Anna Dahlenborg Akmese
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (555)
2021-03-31 Gåvobrev fastighet
2021-03-31 Vad är distinktionen mellan 18 kap och 16 kap JB?
2021-03-29 Är det möjligt att säga upp benefik nyttjanderätt eller servitut?
2021-03-29 krav på ventilation

Alla besvarade frågor (91063)