Har jag rätt att säga upp mitt tidsbestämda hyresavtal i förtid vid ägarbyte?

Hej, Jag undrar om man kan säga upp ett hyresavtal på en kontorslokal när lokalerna har bytt ägare. Eller är det så att mitt avtal automatisk följer med vidare och löper på sedvanlig uppsägningstid ? Har haft en svår tid i cancer och inte kunnat driva mitt företag på åtta månader men inte fått gehör för att säga upp lokalen i förtid. 

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hyresavtal av den typ du beskriver regleras i jordabalken (JB). För att svara på din fråga kommer jag därför använda mig av bestämmelserna därifrån. 

Vid tidsbestämda hyresavtal får du inte säga upp avtalet i förtid om det inte är så att du och hyresvärden avtalat om det (12 kap. 3 § andra stycket JB). Eftersom du anger att du inte fått tillåtelse av din tidigare hyresvärd att frånträda avtalet i förtid förstår jag det som att ni inte avtalat om det. Hyresavtalet ska därför som utgångspunkt upphöra först när den avtalade hyrestiden går ut. 

Det som händer när lokaler med hyresgäster byter ägare är att det sker ett partsbyte i hyresavtalen. I detta fall har alltså den nya fastighetsägaren tagit över de hyresavtal som den tidigare fastighetsägaren ingick. Det ska i regel inte påverka dig som hyresgäst. Ditt hyresavtal ska med andra ord fortsätta löpa till det datum som bestämdes med den tidigare hyresvärden. Du har därför inte rätt att säga upp hyresavtalet med stöd av lag trots ett ägarbyte. Däremot skulle jag rekommendera dig att prata med din nya hyresvärd om situationen. Hyresavtal kan som sagt sägas upp i förtid om ni avtalar om det (12 kap. 3 § andra stycket JB). Eftersom du nu har en ny avtalspart kan det ju vara så att du får gehör för din önskan som du inte fick tidigare. 

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen, 

Ellen PiggRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”