Har jag rätt att säga upp mitt lokalkontrakt under avtalstiden innan avtalstiden har löpt?

2019-04-27 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej!I mitt lokalkontrakt står det gällandet uppsägnings- samt förlägningstid: Detta kontrakt ska skriftligen sägas upp senast 3 månader före den avtalade tidens utgång. I annat fall är detta kontrakt förlängt med 36 månader för varje gång. Och avtalstiden är 2019-05-01 tom 2022-05-01 alltså 3 år!Min fråga: har jag rätt att säga upp avtalet under avtalstiden? Innan de 3 åren har löpt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du undrar om du har rätt att säga upp ett treårigt lokalkontrakt under avtalstiden. Regler om detta finns i Jordabalken 12 kap., den s.k. Hyreslagen.

Det hyreskontrakt ni skrivit är på bestämd tid under en en viss period på tre år. Utgångspunkten är att denna typ av kontrakt inte behöver sägas upp för att upphöra att gälla utan att de helt enkelt slutar att gälla vid slutdatumet (Hyreslagen 4 §). I ert kontrakt har ni däremot avtalat om att det ska sägas upp senast 3 månader innan det upphör och att det annars förlängs med 36 månader. Ert kontrakt gäller framför utgångspunkten i lagen och det är alltså vad ni avtalat om som gäller. Kontraktet kan därför inte sägas upp att upphöra i förväg innan slutdatumet eftersom ni inte har avtalat om detta.

Sammanfattningsvis har du alltså inte rätt att säga upp ditt avtal under avtalstiden innan de tre åren har löpt.

Jag rekommenderar dig att prata med hyresvärden om du inte vill hyra lokalen under hela avtalstiden. Kanske kan ni komma överens om en bra lösning trots att du inte har rätt att säga upp avtalet i förtid. Ett alternativ kan vara att du betalar hyran tills hyresvärden eventuellt hittat en ny hyresgäst. Viktigt att tänka på är annars att säga upp avtalet i god tid och senast 2022-02-01 om du inte vill att det ska förlängas med tre år till. För framtiden är det också viktigt att tänka över hyreskontrakt innan du skriver på dem så du är medveten vad du förbinder dig till.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Tova Andersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1213)
2019-09-23 Kan min hyresvärd kräva betalt retroaktivt?
2019-09-23 Hyrestid på bestämd tid, vad gäller för uppsägning och förlängningg
2019-09-21 Hur får min sambo möjlighet att överta min hyresrätt vid min bortgång?
2019-09-16 Kan jag säga upp min del av hyresavtalet utan den andre hyresgästens medgivande?

Alla besvarade frågor (73018)