Har jag rätt att säga upp kontraktet enligt den avtalade uppsägningstiden?

2021-01-31 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej,Jag hyr ut ett rum i min hyresrätt. I kontraktet står det "Avtalet är giltigt från och med XX-01-2021 till och med XX-06-2021. Med 1 månads uppsägningstid." Har jag rätt att säga upp kontraktet innan dess dvs innan 06-2021?
SVAR

Hej och tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna gällande uppsägningstid för hyresrätt finns i 12 kap. Jordabalken.

Avtalet som du beskriver i frågan anses vara ingången för bestämd tid med en månadsuppsägningstid (12 kap. 3 § 2 stycket JB).

Ett hyresavtal för bestämd tid sägas upp för att upphöra att gälla och att det är inte längre uppsägningstid avtalad ska uppsägningen ske senast tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader (12 kap. 4 § 2 st. jordabalken).

Hyreslagens regler är tvingande till hyresgästens förmån vilket innebär att du inte kan använda sig av den avtalade uppsägningstiden. Eftersom hyrestiden gäller för längre tid än tre månader bör uppsägningen ske senast tre månader i förväg.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Orysia Sich
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?