Har jag rätt att kräva att grannen klipper eller tar bort häcken?

2020-09-12 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
En granne till mig har en Thujahäck som till min tomt och han inte vill ta bort den. Den är cirka 2,5 m hög och 2 meter bred. Problemet är att den nu är inne på in tomtuppfart med 80 cm. Min grind och grindstolpe syns inte längre. Försökte förra året både skriftligen och muntligen att han skulle ta bort häcken som blivit eftersatt under många år. Jag fick då välja med att han klippte längs med stammen på min sida eller att de tog årsskotten. Valde då årsskotten då jag inte vill ha bruna stammar mot min tomtgräns. Den skräpar ned och är alldeles för stor.Har varit i kontakt med Kommunen men de driver inte privata ärenden. Vad skall jag göra för att få tillbaka min infart och grind??
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det är vanligt att det uppstår problem mellan grannar när det kommer till växtlighet mellan tomtgränser. Till att börja med vill jag nämna att det inte finns någon lag som säger hur nära en grannes tomt en häck får planteras eller hur höga häckar mellan tomtgränser får vara. I vissa fall kan kommunens plan- och byggnadsnämnd lämna föreläggande om att en part ska ta bort en buske eller klippa densamma. Detta gäller dock bara om häcken är placerad så att den tex. hindrar sikten för bilförare på närliggande väg. Jag uppfattar det som, och baserar mitt svar utifrån, att häcken det är fråga om inte hindrar biltrafiken utan snarare att den utgör ett störningsmoment för dig.


Vem äger häcken?

Jag förstår det som att själva roten och stammen på thujaplantorna som utgör häcken står på din grannes sida, häcken är därför att se som fastighetstillbehör till din grannes fastighet enligt 2 kap 1 § Jordabalken (JB). Det innebär dock inte att det är okej att häcken växer över hur som helst på din tomt.


Hänsyn till omgivningen

En huvudregel i Jordabalken när det kommer till rättsförhållanden mellan grannar är 3 kap 1 § JB som säger att var och en ska ta skälig hänsyn till sin omgivning vid nyttjande av sig egen fastighet. Detta innebär att grannar har ett visst ansvar mot varandra att inte störa eller på annat sätt vara i vägen för varandra när man utför åtgärder på sin egen fastighet. Vissa störningsmoment får man såklart tåla men det finns gränser. I ditt fall hindras ju du från att nyttja en del av din uppfart i detta läge eftersom häcken växer in på din tomt, vilket tyder på att din granne kanske inte visar dig tillbörlig hänsyn när han låter häcken växa på det här sättet.


Vad du har rätt till

Eftersom grenarna som hänger in på din uppfart utgör ett problem för dig har du rätt att enligt 3 kap 2 § JB ta bort både grenar och rötter som finns på din sida av tomtgränsen. Denna rätt har du dock bara efter att du först gett grannen själv möjlighet att ta ner dessa. Om grannen vägrar eller inte gör detta inom skälig tid så får du alltså själv vidta åtgärder.

Om du själv skulle ta bort grenar är det viktigt att tänka på att du inte får skada häcken eftersom denna, trots att den utgör ett problem för dig, faktiskt tillhör din granne. Om det rör sig om större grenar eller rötter på din sida är det alltså extra viktigt att du pratar med grannen om att du vill ha bort dessa och ger grannen möjlighet att vidta åtgärder, annars riskerar du att skada eller döda häcken vilket kan leda både till skadeståndsskyldighet gentemot grannen och en väsentligt sämre grannsämja.

Det verkar i ditt fall som att grannen tidigare varit villig att ta bort årsskotten efter att du påtalat problemet, kanske kan han vara villig att göra detta även i fortsättningen? Att du tycker att häcken skräpar ner på din sida och att det kommer bli fult med bruna stammar om häcken klipps längsmed stammen är tyvärr inte något som ger dig rätt att kräva att grannen tar bort hela häcken. Det bästa skulle vara om du har möjlighet att diskutera saken med grannen och komma överens om att någon av er underhåller häcken på din sida samt hur mycket och vad som då får tas bort. Du kan då som hjälp påtala att du faktiskt har rätt att ta bort växtlighet på din sida eftersom denna utgör en olägenhet för dig. Vissa grannar upprättar avtal emellan sig om hur häcken mellan tomtgränserna ska skötas, kan det kanske vara ett alternativ för dig och din granne? Kort sammanfattat har du alltså inte rätt att kräva att grannen tar ner häcken, du har däremot rätt att be grannen om att ta bort den del av häcken som växer över på din tomt och om åtgärder inte vidtas från grannens håll ta bort denna del själv.

Jag hoppas att du fått lite hjälp på vägen av mitt svar. Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss igen!

Med vänliga hälsningar

Paulina Asplund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2036)
2021-04-23 Störning från granne
2021-04-21 Kan en före detta ägare ha rätt att nyttja mark på fastighet?
2021-04-17 Kan jag fotografera ett privat slott?
2021-04-16 Vad gäller om granne vill fälla träd på min tomt?

Alla besvarade frågor (91439)