Har jag rätt att kräva att enbart jobba de avtalade timmarna?

Hej jag började ett nytt jobb för lite mer än en månad sedan. I anställningsavtalet jag skrev på kom jag och arbetsgivaren överens om att jag skulle jobba 30h i veckan. Det står alltså att jag ska jobba 30h i veckan i avtalet. Men varje vecka blir jag schemalagd att jobba 40h plus per vecka.

Har jag rätt att kräva att bara jobba 30h. Det är Hotell och restaurang kollektivavtal.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Som utgångspunkt gäller ditt anställningsavtal som anger att du ska jobba 30 timmar per vecka och du ska därmed stå till arbetsgivarens förfogande under dessa timmar.

I arbetstidslagen anges dock att när det finns särskilt behov av ökad arbetstid, får allmän mertid tas ut med högst 200 timmar per arbetstagare under ett kalenderår. Med "särskilt behov" innebär ett extraordinärt inslag i arbetet och inte något som regelbundet läggs till som en del av arbetstiden. Med mertid innebär arbetstid som vid din deltidsanställning överstiger din ordinarie arbetstid enligt anställningsavtalet, det vill säga att de 10+ timmar utöver dina 30 avtalade timmar utgör mertid (10 § arbetstidslagen).

Utöver allmän mertid får extra mertid tas ut med högst 150 timmar per år, om det finns särskilda skäl för det och situationen inte har gått att lösa på annat rimligt sätt (10a § arbetstidslagen).

Notera dock att det går att avtala om andra bestämmelser än vad som gäller i lagen, i kollektivavtal. Jag kan dock inte leta upp exakt vilket kollektivavtal som gäller för (3 § arbetstidslagen).

Sammanfattning

Som utgångspunkt gäller att du är arbetsskyldig för de timmar som anges i ditt anställningsavtal, det vill säga 30 timmar per vecka. Arbetstidslagen anger dock att arbetsgivaren får öka din arbetstid vid särskilt behov. Denna allmänna mertid får tas ut med högst 200 timmar per år, om inte annat anges i kollektivavtal. Utöver detta får extra mertid tas ut högst 150 timmar per år, om situationen inte har gått att lösa på annat rimligt sätt.

Jag kan inte avgöra om din arbetsgivare har haft särskilda skäl för att ge dig mertid. Om inte särskilt har avtalats i kollektivavtal så har jag svårt att se att din arbetsgivare ska ha fortsatt rätt att ge dig regelbundet så mycket mertid för dig varje månad. Jag kan dock inte säga att du har rätt att kräva att bara jobba 30 timmar, eftersom din arbetsgivare kan ha rätt att ge dig mertid.

Min rekommendation

Om du behöver mer hjälp med din fråga är min rekommendation att du kontaktar din fackliga organisation, om du är medlem i en sådan. Annars rekommenderar jag dig att boka tid med en av våra kunniga jurister.

Jag hoppas du är nöjd med mitt svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att höra av dig igen så att vi kan försöka hjälpa dig.

Vänligen,

Madeleine RunessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”