Har jag rätt att häva köpet om leveransen av en vara jag beställt är försenad?

2021-09-22 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Går det att avbryta ett köp när varan inte har levererats p.g.a att leverantören inte har varan på lager?Jag har köpt en kamera över en månad sedan. Då stod det på leverantörens hemsida att de hade varan på lager. Jag genomförde köpet och har betalt för kameran. På leverantörens hemsida står det att normal leveranstid är 1-4 dagar beroende på destination, och att leveranstider under försäljningsperioden och kampanjer kan vara längre. Jag har kontaktat leverantören angående den sena leveransen. De hävdar att det beror på att de inte har varan på lager. Tydligen har de ett tekniskt problem med hemsidan som gör att en del varor ser ut som att de finns på lager även fast de inte gör det.Vad har jag för möjligheter att häva köpet och få pengarna tillbaka?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du har rätt att häva köpet när säljaren kommit i dröjsmål (trots deras förklaringar).

Reglerna om när en konsument handlar av en näringsidkare finns i konsumentköplagen (KköpL). Att notera är att konsumentköplagens regler är tvingande. Det innebär att näringsidkaren inte kan åberopa något villkor i köpavtalet till nackdel för dig som strider mot konsumentköplagen, då går konsumentköplagens regler före (3 § KköpL).

När föreligger dröjsmål?
En vara ska levereras enligt den avtalade leveranstiden, dock senast 30 dagar efter att avtal om köp ingicks (5 § KköpL). I ditt fall så angav leverantören på sin hemsida att leveranstiden är 1-4 dagar, därför är 1-4 dagar er avtalade leveranstid med förbehåll att det kan ta längre tid på grund av exempelvis kampanjer. Oavsett om näringsidkaren har gjort förbehåll om att leveranstiden kan variera så gäller konsumentköplagens 30 dagar som ett maximum (den regeln är alltså tvingande till konsumentens fördel).

Dröjsmål föreligger alltså när varan inte överlämnats till konsumenten inom den avtalade tiden (eller max inom 30 dagar) (9 § KköpL).

Vilka rättigheter har du som konsument vid dröjsmål?
När säljaren hamnat i dröjsmål har konsumenten rätt att antingen kräva att säljaren fullgör leveransen, eller att häva köpet (10 § KköpL). Rätten att häva köpet är dock villkorad. Det finns två situationer när konsumenten får häva köpet när det föreligger dröjsmål (13 § KköpL).

dröjsmålet har varit av väsentlig betydelse för köparen, ellerköparen skulle aldrig ha köpt varan om den visste den "riktiga" leveranstiden", dvs den avtalade leveransen var en förutsättning för att ingå avtalet.

Man kan även som konsument kräva att säljaren ska fullgöra köpet och leverera varan (12 § KköpL).

Om du kan visa att någon av dessa förutsättningar föreligger, så har du rätt att häva köpet. I ditt fall så anser jag dock att det skulle vara enklare att utöva din ångerrätt istället för att häva köpet.

När har man ångerrätt?
Du som konsument har en ångerrätt enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen). Den lagen blir tillämplig när du som konsument har handlat exempelvis på nätet (1-2 §§ distansavtalslagen). När du som konsument har handlat på nätet har du rätt att frånträda avtalet (ångerrätt) genom att lämna ett meddelande om detta till säljaren inom 14 dagar (2 kap. 10 § distansavtalslagen). Dessa 14 dagar (ångerfristen) börjar löpa när du fått varan i din besittning, dvs när den har levererats till dig (2 kap. 12 § distansavtalslagen). Verkan av att du utövar din ångerrätt är att du har rätt att få tillbaka vad du har betalat (2 kap. 14 § distansavtalslagen).

Vad innebär det för dig?
Mitt råd till dig är att utöva din ångerrätt som du har när du har handlat en vara på nätet, det innebär att du har rätt att ångra köpet och få pengarna tillbaka upp till 14 dagar efter att varan har levererats. Självklart måste du inte vänta på leveransen av varan utan du kan istället kontakta säljaren så fort som möjligt för att utöva din ångerrätt. Detta är ett enklare alternativ än att häva köpet som innebär att de omständigheterna som jag redogjorde för ovan kan behöva visas.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Maja Kristiansson-Gran
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?