Har jag rätt att häva köpet när säljaren är i dröjsmål?

2020-12-28 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej kan man avbeställa en soffa och få pengarna tillbaka om man beställt den på nätet? Leveranstiden var till 10-20 nov.Men fortfarande inte kommit, alltså nu 4 veckor sen... Soffan beställdes den 23 sep.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga beror på om du beställt soffan i form av privatperson för eget bruk (konsument) eller om du beställt den i egenskap av ett företag.

Jag kommer att utgå ifrån att det handlar om en beställning gjord i egenskap a konsument.

Tillämpliga bestämmelser

För att svara på din fråga kommer Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal (distansavtalslagen) samt Konsumentköplagen (KköpL) att tillämpas.

Ångerrätt vid köp på nätet

När du beställer en soffa på nätet som privatperson blir distansavtalslagen tillämplig under förutsättning att soffan kostade minst 400 kronor (2 kap. 1 § distansavtalslagen). Du har en ångerrätt på 14 dagar vid ett köp på nätet (2 kap 10 § distansavtalslagen). Eftersom mer än 14 dagar passerat kan dock inte den ångerrätten utnyttjas längre.

Säljarens dröjsmål

Vi får istället vända oss till reglerna i Konsumentköplagen (KköpL). Lagen blir tillämplig när du i egenskap av fysisk person köper en lös sak av en näringsidkare huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet (1 § KköpL).

Soffan ska avlämnas enligt överenskommelse eller senast 30 dagar efter det att avtalet ingicks. I ditt fall skulle avlämning ha skett mellan 10-20 november enligt avtalet. Eftersom soffan inte levererats och det av omständigheterna verkar bero på säljaren föreligger dröjsmål på säljarens sida (9 § KköpL).

När säljaren är i dröjsmål kan du som köpare hålla inne betalningen och välja mellan att kräva att säljaren fullgör köpet eller att häva köpet, det finns också möjlighet att kräva skadestånd (10 § KköpL).

Rätt att häva köpet?

Eftersom din fråga gäller avbeställning och att få pengarna tillbaka kommer jag nu att gå igenom dina möjligheter att häva köpet.

Om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig eller om du före avtalets ingående meddelat säljaren att avlämnandet av soffan en viss dag är avgörande för att du ska köpa soffan har du rätt att häva köpet (13 § första stycket KköpL). Vad som är av väsentlig betydelse får avgöras i varje enskilt fall men det låter som att en fyra veckors försening är relativt mycket i relation till den ursprungliga leveranstiden. Det behöver dock inte automatiskt betyda att väsentlig betydelse föreligger men det är något som skulle kunna tala för det.

Vidare gäller att om säljaren meddelar att soffan inte kan levereras har du också rätt att häva köpet (13 § första stycket KköpL).

Du kan också häva köpet om du först begär att säljaren fullgör köpet inom en bestämd tilläggstid som inte är oskäligt kort och säljaren inte avlämnar soffan inom den givna tiden (13 § andra stycket KköpL). Anser säljaren att tilläggstiden är för kort måste säljaren meddela detta.

Sammanfattningsvis

Jag skulle rekommendera dig att kontakta försäljaren och meddela att du vill häva köpet. Då krävs att du kan visa försäljaren att förseningen är av väsentlig betydelse för dig. Godtar de inte hävningen bör du kräva fullgörelse av köpet inom en bestämd tilläggstid och levererar de inte soffan inom den tiden har du rätt till hävning (13 § andra stycket KköpL).

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!

Vänliga hälsningar,

Amanda Aitomäki
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1189)
2021-04-14 Vad kan man göra som privatperson om man har köpt en vara från tradera men den uteblir?
2021-04-14 Vilka påföljder aktualiseras vid säljarens dröjsmål?
2021-04-14 Vilka skyldigheter har ett företag vid felaktig vara?
2021-04-12 Konsuments reklamationsfrist

Alla besvarade frågor (91191)