Har jag rätt att häva köpet när felet visar sig efter nio månader?

Köpte en ny husbil oktober 2021. Juli 2022 börjar motorlampan lysa och lämnar in den på auktoriserad Fiatverkstad i augusti. Där konstateras det att det är en Nox-sensor till avgasreningen som måste bytas. Vi rekommenderas att inte köra med bilen. Har varit i kontakt med både bilhandlaren och fiatåterförsäljaren som säger att det finns ingen sensor att få tag i!!! Restvara. Vi har nu strax väntat 2 månader!!! Har vi rätt att häva köpet?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att du köpt en ny husbil för privat bruk av en bilhandlare. Det innebär att du är en konsument som köpt en lös vara av en näringsidkare. Av den anledningen är det konsumentköplagens (KkL) regler som är tillämpliga på din fråga. Med tanke på att du köpte husbilen i oktober 2021 är det den gamla konsumentköplagen som reglerar ditt köp. Den nya konsumentköplagen gäller nämligen bara för köp som gjorts efter 1 maj 2022. 

Fel i varan

För att du som kund ska kunna reklamera ett köp krävs att det föreligger fel i varan (22 § KkL). Detta förutsätter att varan avviker från avtalet eller från vad du som köpare haft fog att förutsätta (16 § tredje stycket första punkten KkL och 16 § tredje stycket tredje punkten KkL). När man köper en ny husbil har man oftast inte skäl att förvänta sig att man inte kommer kunna köra med den. Det får därför anses ostridigt att husbilen avviker från vad du med fog kunnat förutsätta och att det således är fel i varan. 

Ansvarstid

Bilhandlaren är skyldig att åtgärda fel på varor som förväntas ha funnits redan vid avlämnandet (20 § KkL). I detta fall är det svårt att veta om Nox-sensorn till avgasreningen kan ha gått sönder under tiden som du använde husbilen eller om det var ett ursprungligt fel som fanns redan vid avlämnandet. Här finns en hjälpregel i form av att alla fel som visar sig inom sex månader efter avlämnandet ska antas ha funnits redan vid avlämnandet (20a § KkL). Av din fråga framgår att felet inte visat sig förrän nästan nio månader efteråt. Det innebär att säljaren inte längre omfattas av den lagstadgade ansvarstiden. Du har därför ingen rätt att göra anspråk på säljaren om du inte kan visa att felet var ursprungligt (alltså att Nox-sensorn var sönder redan när du fick tillgång till husbilen) eller att den gått sönder inom sex månader därefter. 

Garanti

Att lämna garanti på en vara är säljarens sätt att förlänga sin egen ansvarstid. Om det finns en garanti i ert avtal som är längre än nio månader skulle du kanske kunna använda den som stöd för en eventuell hävning (21 § KkL). Det är dock frivilligt för säljaren om denna vill lämna garanti eller inte och vad en sådan garanti i så fall skulle omfatta. Det kan alltså skilja sig från fall till fall.

Slutsats

Eftersom det inte framgår av din fråga om du fått någon garanti på ditt köp eller inte är det svårt för mig att ta ställning till huruvida du  har möjlighet att kräva hävning eller inte. Slutsatsen blir i alla fall att du inte kommer kunna häva ditt köp utan stöd av en eventuell garanti eftersom säljarens lagstadgade ansvarstid tagit slut.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om det är någonting du upplever att jag missuppfattat, eller om du önskar förtydliga huruvida du fått någon garanti på köpet eller inte, får du gärna återkomma med en ny fråga. 

Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”